Nastavení sil

g_forceRegenTime "číslo"

Udává rychlost obnovování síly, implicitní hodnota je 200, čím menší dáte číslo, tím rychleji se síla regeneruje (konkrétněji: zadáváte počet milisekund, po kterých se přidá hráči jeden bod síly).

g_maxForceRank "číslo"

Slouží k nastavení počtu bodů, které budou mít hráči k dispozici na rozdělení mezi dovednosti Síly. Implicitní nastavení je 6, tj. Jedi Knight, 75 bodů.

hodnotanázevbodů na Síly
0Jedi Master100
1Initiate5
2Padawan10
3Jedi20
4Jedi Adept30
5Jedi Guardian50
6Jedi Knight75
7Jedi Master100

g_forcePowerDisable "číslo"

kde "číslo" získáte tak, že od hodnoty 262143 odečtete hodnoty těch sil, které CHCETE mít na serveru. Pokud síly úplně vypnete, budou mít hráči k dispozici všechny styly boje a Force Jump.

Dovednosthodnota
Force Heal 1
Force Jump 2
Force Speed 4
Force Push 8
Force Pull 16
Jedi Mind Trick 32
Force Grip 64
Force Lightning 128
Dark Rage 256
Force Protect 512
Force Absorb 1024
Team Heal 2048
Team Energize 4096
Force Drain 8192
Force Seeing 16384
Saber Offense 32768
Saber Defense 65536
Saber Throw 131072

čili např. skok, útok, obrana jsou 262143 - 2 - 32768 - 65536 = 163837

forcetoggle

Síly lze nastavovat též v konzoli serveru příkazem forcetoggle. Pokud jej napíšete bez parametru, zobrazí se v konzoli seznam dovedností a informace, která je nastavena a která ne. Jako parametr příkazu forcetoggle se předává číslo dovednosti, která se má přepnout.