Modrý styl

Modrý nejméně zraňuje, ale umožňuje s drženým útokem v podstatě nekonečnou sekvenci seků. Pohyby (2), (3) a (4) jsou pak v takovéto sekvenci doprovázeny otočkou.

Zvláštním pohybem modrého stylu je bodnutí zdola nahoru. Vychází se ze stisku klávesy Crouch (přikrčení), poté jsou dvě možnosti, buď se stiskne nejprve vpřed a potom primární útok nebo v opačném pořadí (v tomto případě je potřeba útok přidržet). Drobnou, nicméně nebezpečnou modifikací je, vyjdete-li ze stoje (nebo pohybu vpřed) a současně stisknete crouch a attack1. Chce to hodně cviku, přesné načasování je důležité.

V následující tabulce + znamená pokud možno současný stisk, čárka pak odděluje časově.

výchozí stavakce k udělání pohybu
stoj, běh vpřed vpřed + podřep, útok nebo v opačném pořadí
vpřed, útok, podřep
vpřed, útok + podřep
podřep vpřed, útok nebo v opačném pořadí

Někteří hráči dělají modrý speciální útok tak, že nejprve krátce šikmo seknou a pak teprve stisknou přikrčení. Postup je takový, že začnete šikmý sek (vpřed + úkrok, sek) a krátce po zahájení pustíte úkrok a stisknete přikrčení. Celou dobu držte útok.