Nastavení hesel

Běžné heslo

Heslo, které musí hráč zadat, pokud se chce připojit, se nastavuje pomocí proměnné g_password.

seta g_password "neuhadnutelneheslo"

RCON - pro administrátory

Heslo, které se používá při vzdáleném řízení serveru (rcon) se nastaví pomocí proměnné rconpassword

seta rconpassword "superrconheslo"

Rcon se pak používá buď programem (např. http://www.hlsw.org) nebo ho může použít libovolný hráč přímo ze hry - k tomu slouží příkaz rcon:

/rcon heslo libovolný příkaz serveru

například

/rcon superrconheslo g_friendlyFire 1

Pro klienta je vhodné, aby si také nastavil v konfigu proměnnou rconpassword na heslo, které je na serveru, který chce řídit. To pak umožňuje zadávat příkaz rcon bez hesla. Taktéž by mělo stačit zadat do příkazu rcon heslo jen jednou a při dalším použití rconu by již mělo být heslo zapamatováno.

Privátní sloty - pro administrátory

ParametrPopis
sv_privateclients počet slotů pro administrátory
sv_privatepassword heslo pro připojení do soukromého slotu

Počet volných slotů pro veřejnost pak bude sv_maxclients - sv_privateclients, pozor, heslo pro privátní sloty funguje jen pokud nemáte nastaveno g_password. Nastavené heslo vkládáte jako heslo před připojením na server (jako byste se přihlašovali na zaheslovaný server).

Admin mod - pro administrátory

Ještě další hesla lze nastavit u jednotlivých administračních modů. Pozor, neplést s privátními sloty, jde o dvě různé věci. Přihlášení do admin modu se děje až po připojení na server (např. u JA modu pomocí příkazu "amlogin").