Červený styl

Červený styl je nejpomalejší, ale nejvíce zraňuje. Je pár fint, jak se stát nebezpečným protivníkem. Pohyby s červeným je potřeba hodně trénovat (alespoň já jsem to potřeboval), obvykle je u nich potřeba držet útok po celou dobu pohybu. Lze s ním udělat sekvenci tří seků za sebou. Důležité je si zapamatovat, že se v průběhu seku můžete obvykle pohybovat, takže začnete sek a pohybujete se k nepříteli, nejlépe do jeho boku či zad. Toto platí i pro ostatní dva styly.

sek s otočkou a sek se dvěmi: stejně jako u žlutého, akorát to chce více trpělivosti.

Tři seky: začnete úkrokem a útokem. Ke konci prvního seku stisknete vpřed, v průběhu druhého uvolníte úkrok. Pak už do konce třetího držíte vpřed a útok (který je držen po celou dobu seku). Jiný možný začátek je, že držíte od začátku úkrok a vpřed a během druhého seku úkrok pustíte. Tři seky lze udělat i jinými pohyby (např. sek, otočka, otočka). Cosi jako čtyři seky lze udělat tak, že uděláte tři a na konci ještě DFA.

Zvláštní pohyb červeného - DFA (Death From Above) - je v podstatě několik možností, jak pohyb začít:

  • Ze stoje - začnete útok, ve chvíli, kdy se meč vrací přes hlavu zpět a levá ruka uchopí rukojeť meče, stiskněte vpřed a vzápětí skok.
  • Z běhu vpřed - úplně stejně až na stisk vpřed.
  • Z otočky - začnete sek s otočkou, ve chvíli, kdy učiníte obrat a panák kouká zase dopředu, stisknete rychle po sobě vpřed a skok
  • Z pohybů (2), (3), (4): téměř na konci příslušného pohybu pusťte úkrok, v případě (2) stiskněte vpřed a nakonec ve všech případech stiskněte skok.

Důležité je odhadnutí chvíle pro skok a útok. DFA lze dělat prakticky z jakéhokoliv pohybu červenou, jen záleží na načasování. Pokud se vám z některého pohybu nebude dařit, zkuste jednoduše stisknout skok dříve či později. Také je nutné držet útok po celou dobu pohybu.

DFA má výhodu, že za příznivých okolností zabije jednou či několika málo ranami. Příznivými okolnostmi mám ovšem na mysli, že se nepřítel nechá nachytat nebo vám omylem vběhne do rány. Ve většině případů lze ale poznat, co se chystá. Obránce pak ustoupí stranou z místa ohrožení a snadno se dostane do zad a sekne. Je nutné DFA nacvičit tak, aby měl protivník co nejmenší šanci poznat nebezpečí nebo uhnout (to, že pozná DFA, ještě neznamená, že úspěšně uhne, při troše štěstí a cviku lze těsně před skokem určit finální směr útoku, což může být místo, kam zrovna protivník uhýbá).