Konzole

Konzole je mocný nástroj k ovládání hry. Lze nastavovat parametry zobrazení, klávesy či používat různé užitečné příkazy. Konzole se vyvolá stiskem shift + ~ (tilda, u běžných klávesnic klávesa nad tabulátorem). Seznam možných příkazů lze získat zadáním příkazu bindlist, tj.

]/bindlist

V konzoli lze listovat pomocí Page Up a Page Down, takže když vám něco ujede, zde je řešení. Také je dobrá ke sledování složitějších rozhovorů. Také lze opakovat přílazy pomocí šipek nahoru a dolů. Ovládá také přepisovací a vkládací mód (přepínání klávesou Insert), pomocí šipek se lze pohybovat v napsaném textu.

POZOR: v singleplayeru je nutné psát příkazy BEZ lomítka na začátku. V multiplayeru radši s lomítkem, ačkoliv většinu příkazů lze psát i bez.

Příkazy

Následuje krátký výběr příkazů, delší seznam můžete získat použitím příkazu /cmdlist.

příkaz popis
exec spouštění příkazových skriptů (vizte kapitolu Skripty)
bind slouží k nastavení příkazu na nějakou klávesu (vizte kapitolu Bindy)
kill příkazem kill můžete spáchat sebevraždu. V multiplayeru se to hodí, pokud si v menu během hry nastavíte něco, co vyžaduje respawn (např. nastavení Síly).
screenshot vyfotí obrazovku, hodí se na něco nabindovat
messagemode3 po nabindování na klávesu tak lze používat k hovoru s konkrétní osobou. Nastavíte zaměřovač na trup cíle a stisknete klávesu, na které tento příkaz máte
+taunt opět nabindovat, po stisku klávesy postavička zamává rukou a něco žbleptne v závislosti na modelu (třeba Morgan Katarn řekne "May the force be with you", mám podezření, že je to wave pocházející už z JK:DF2 :-)
say lze použít k nabindování různých hlášek, které nechcete psát stále znova.
say_team podobné say, akorát je text poslán jen členům stejného týmu.
connect slouží k přímému připojení na nějakou IP. V konzoli zadejte např.
]/connect 62.24.64.23:28070
debugknockmedown jeden ze zábavných příkazů, ale nemusel by na některých serverech fungovat.

Parametry enginu

Různými fintami lze buď zlepšit výkon hry či její chování. Zde zmíním práci s proměnnými enginu a některé z nich uvedu. K nastavování slouží dva příkazy:

]\set jmeno_prom hodnota

Nastaví konkrétní hodnotu, všechny hodnoty zadávejte v uvozovkách.

]\toggle jmeno_prom

U "logických" změní "pravdivostní" hodnotu. Hodí se na proměnné, které mohou nabývat pouze hodnot 0 (false - vypnuto) nebo 1 (true - zapnuto).

Třetí variantou je napsat do konzole přímo jméno proměnné (s lomítkem na začátku) a za něj mezeru a hodnotu. V následující tabulce je seznam některých zajímavých proměnných, pokud se v zápisu vyskytuje znak |, znamená to, že si máte vybrat mezi uvedenými hodnotami. Pokud je výběr pouze z hodnot 0 a 1, mělo by fungovat /toggle.

příkaz popis
cg_dismember 0|1|2 Zapne náhodné usekávání končetin či rozpůlení trupu, useknutí hlavy (vizte obrázek vedle :-) 0 je vypnuto, 1 je usekávání pouze nohou a rukou a 2 je usekávání nohou, rukou, hlavy a rozpůlení v pase. Některé servery mohou mít dismembering zakázán, takže vám nemusí fungovat.
cg_drawFPS 0|1 Zapne nebo vypne zobrazování počtu snímků za sekundu.
cg_draw2D 0|1 Zapne nebo vypne zobrazování všech 2D částí rozhraní (ukazatel zdraví, ukazatel skóre, atd.) Hodí se, pokud chcete dělat dobré screenshoty (tj. jen čistý 3D obraz)
cg_lagometer 0|1 Zapne nebo vypne ukazatel lagů. Šikovný, pokud vám zlobí připojení.
model jmeno_modeluBez lezení do nastavení můžete změnit model. Může se hodit, chcete-li rychle měnit modely, stačí příkaz nabindovat na některé klávesy. Názvy modelů lze zjistit např. v nastavení hráče, kde si vybíráte modely; u každého je jeho název uveden. (zdroj: CerealKiller)
color1 cislo tato proměnná určuje barvu meče, cislo je číslo od 0 do 7, barvy si vyzkoušejte; ta jednička za slovem color není překlep :-)
name jeden ze způsobů změny jména je přímé nastavení proměnné name, hodnotou je řetězec s novým jménem, např.
]/name "Usaty torpedo".
r_picmip cislo Pokud máte pomalý stroj, tímto lze údajně na úkor vizuálního dojmu ze hry značně zvýšit FPS. Tvrzení se mi zatím nepodařilo ověřit, nicméně to asi funguje. Cislo je celé kladné číslo, čím vyšší, tím horší detaily, ale zato rychlejší renderování. (zdroj: CerealKiller)
r_fastsky 0|1 zapne nebo vypne rychlou oblohu, pokud je zap. (1), obloha se v podstatě nezobrazuje, ale dostanete k dobru několik FPS.
r_dynamiclight 0|1 zapne/vypne dynamická světla, pokud je vypnete (0), získáte několik FPS
cg_marks 0|1 zapne/vypne některé detaily, pokud je vypnete, opět můžete na slabším stroji získat několik FPS.
com_maxfps cislo slouží k nastavení maximálního počtu FPS. Hra se bude snažit maximum nepřekročit. Zadáte-li nulu, hra se pokusí vymáčknout co nejlepší FPS.