Nastavení boje

ProměnnáPopis
g_gametypeNastavení režimu hry, parametrem je číslo z tabulky níže.
fraglimitPočet fragů, v případě FFA/TeamFFA je to počet fragů, po kterém se ukončí mapa, v případě režimu Duel je to počet fragů, které musí hráč získat, aby vyhrál zápas.
timelimitčasový limit v minutách
capturelimitPočet vlajek, které musí tým získat, aby vyhrál mapu.
duel_fraglimitPočet soubojů na jednu mapu v režimu Duel
g_privateDuelPokud je nastaveno na "1", tak můžou hráči bojovat v duelu.
g_saberLockingPokud je nastaveno na "1", může docházet v duelech k zaklesnutí mečů.
g_saberLockFactorhodnota od 0 do 20, pokud je nastavena na 0, k zaklesnutí nedochází, pokud je 20, k zaklesnutí dojde pokaždé, když udělají hráči pohyby, jejichž výsledkem může bát zaklesnutí.
g_allowDuelSuicidePokud je nastaveno na "1", hráčům je dovoleno v duelu použít příkaz kill.
g_locationBasedDamage(pouze JK:JA) Zranění bude upravováno podle místa zásahu., pokud je tato proměnná nastavena na "1".
g_friendlySaberSlouží k zapnutí zranění způsobeného pouhým dotekem meče (nikoliv sekem). Nastavte na "0" nebo "1" podle požadavků.
g_friendlyFireSlouží k zapnutí zraňování spoluhráčů při týmové hře. Opět "0" nebo "1".
g_forceBasedTeamsPokud je nastaveno na "1", tak červený tým může používat pouze temné síly a modrý tým pouze světlé síly.
g_teamAutoJoinPřinutí hráče připojit se do hry, "0" nebo "1".
g_teamForceBalanceBalancování týmů, "0" nebo "1".
g_maxHolocronCarry(pouze JK2:JO) Udává počet holocronů, které může v jednu chvíli hráč mít v režimu Holocron FFA.
g_powerDuelEndHealth(pouze JK:JA)  
g_powerDuelStartHealth(pouze JK:JA)  
g_siegeTeamSwitch(pouze JK:JA) Pokud nastaveno na "1", po každém kole Siege se týmy prohodí a hraje se mapa znova, než se přejde na další mapu (tzv. stopwatch).
g_noSpecMove(pouze JK:JA) Pokud je nastavena na "1", diváci (spectators) a hráči po úmrtí se nemohou hýbat po mapě.

Typy hry pro g_gametype

JK2:JOJK:JA
0 - FFA 0 - FFA
1 - HOLOCRON FFA 3 - DUEL
2 - JEDI MASTER 4 - POWER DUEL
3 - DUEL 6 - TEAM FFA
5 - TEAM FFA 7 - SIEGE
7 - CTF 8 - CTF
8 - CTY