Proměnné

K jejich nastavování slouží příkaz seta, např.

seta g_password "pepik"

tj. nejprve jméno proměnné a pak nová hodnota, kterou pište do uvozovek.

ProměnnáPopis
sv_hostnamejméno serveru, lze použít kódy pro barvy
g_motdmessage of the day, text, zobrazený hráči při nahrávání mapy.
sv_maxclientspočet slotů pro hráče
sv_maxpingmaximální ping, se kterým se může hráč připojit
g_doWarmup1, pokud se má dělat warmup, 0, pokud ne
g_Warmuppočet sekund warmupu
g_spawnInvulnerability počet milisekund, po které je hráč nezranitelný
g_allowVote povolení/zakázání hlasování (1/0)
g_timeoutToSpec počet sekund do přepnutí neaktivního hráče mezi diváky
g_inactivity počet sekund do vyhození neaktivního hráče ze serveru
g_forceRespawn počet sekund do automatického respawnu mrtvého hráče
g_autoMapCyclepokud je nastaveno na 1, server automaticky přepíná mezi všemi mapami, které najde a odpovídají danému typu hry
g_dismember nastavte na hodnotu od 0 do 100, udává procentuální pravděpodobnost, že dojde k useknutí končetiny, pokud je útok veden dostatečnou silou, uživatel ovšem musí mít nastavenu svou proměnnou cg_dismember, aby useknutí viděl.
g_statLogFilejméno logu statistik (jméno souboru). Obvykle je k nalezení v base, ukládá se do něj, jaké zbraně hráči používají, jakými zbraněmi jsou zabiti apod.
g_statLogpovolení/zakázání stat logu (1/0), tj. pokud nastavíte na jedničku, tak se budou do souboru, který je určen proměnnou g_statLogFile, ukládat statistiky.
g_loglog informací o hráčích, o mapě, o tom, co kdo říká, apod. (jméno souboru)
g_logClientInfopovolení/zakázání (1/0) podrobnějších informací o hráčích, zapisují se do souboru, který je dán proměnnou g_log.

Další proměnné najdete v sekcích:

Hesla - nastavení hesla, rconu, privátních slotů

Boj - různá nastavení - limity, režim hry

Síly - nastavení sil

Zbraně - nastavení zbraní