Votování

Pokud je na serveru hlasování zapnuto, obvykle stačí hlasovat přes menu (ESC ve hře), ale některé položky v menu nejsou, takže zde uvádím přehled všeho, co lze v Jedi Outcast odhlasovat.

parametr 
map_restart 
nextmap 
map <mapname>mapname jsou názvy jako např. ffa_bespin, ffa_deathstar, ffa_yavin, ctf_imperial, ctf_yavin
g_gametype <n>n je číslo typu hry
kick <player>player musí být přesné jméno hráče
clientkick <id>id je číslo klienta, ale zdá se, že jediný, kdo ho dokáže zjistit, je server příkazem /status.
g_doWarmup  
timelimit <time>  
fraglimit <frags> 

Typy hry pro g_gametype

JK2:JOJK:JA
0 - FFA 0 - FFA
1 - HOLOCRON FFA 3 - DUEL
2 - JEDI MASTER 4 - POWER DUEL
3 - DUEL 6 - TEAM FFA
5 - TEAM FFA 7 - SIEGE
7 - CTF 8 - CTF
8 - CTY

Hlasování se provádí v konzoli příkazem /callvote, např.:

]/callvote fraglimit 50