The Jedi Order > Jedi Knight:Dark Forces II > Návod > 17 - The Valley Tower Ascent
= 01 = 02 = 03 = 04 = 05 = 06 = 07 = 08 = 09 = 10 = 11 =
= 12 = 13 = 14 = 15 = 16 = 17 = 18 = 19 = 20 = 21 =

17 - The Valley Tower Ascent

Kousek od začátku se dostanete k velkému nákladnímu výtahu. Tím se svezte o patro níž a po kříži přejděte k mříži a prosekněte se skrz. Za mřížemi je šachta dolů, tam skočte. Dole je tlačítko, kterým se spustí přeprava beden. Nechte se na bedně vyvézt zpět k nákladovému výtahu.

Tentokrát se dopravte výtahem do nejvyššího patra, vyskočte na ochoz a vysmejčete místnosti. Za sudem v levé z nich je Secret 1.

Nasedněte na některou bednu a nechte se šachtou dopravit až k Secretu 2, který je jako poslední výklenek nahoře. Pak se vraťte šachtou dolů k šestibokému průlezu a jím pokračujte. Dostanete se k větrací rouře, tou se dostaňte nahoru ven. Pokračujte výtahem.

Putujte dále až k můstku přes větrací rouru, kde v pravidelných intervalech vane vítr. Za mostíkem je tlačítko, kterým si přivoláte plošinu pro cestu dál. V tunelu u mostíku je zcela na konci Secret 3. Je to tu trochu náročnější, zejména cesta zpět, takže každopádně uložte pozici hry.

Secret 4 se nachází pod sudem v místnosti u plácku, kam se dostanete po překonání propasti. Z této plošiny buď skočte na útes nad vámi nebo skočte na útes přes okraj plošiny.

Další cesta vás zavede do jedné ze dvou řídicích místností. V každé z nich je tlačítko. Obě musí být zmáčknuta současně, aby se uzavřela větrací šachta. Do ní vlezete a projdete otvorem v podlaze. Vypadnete přímo u tlačítka, které stiskněte. Pokračujte dále k hale s otvorem uprostřed. Kolem je ochoz s jednou místností, kde je další tlačítko.

Nyní využijte proud vzduchu uprostřed k cestě vzhůru. Zde dejte pozor, ať neminete výklenky po stranách, tam jsou schovány Secret 5 a Secret 6. Pak se nechte vynést až nahoru a prosekněte si cestu mříží.