12 - Escape with the Map

Nejprve dojděte na dno haly s velkými bednami a přepravníkem. Zcela vlevo je za bednami výklenek se Secretem 1. Poté pokračujte podle pásu, pozor na silové pole, vypněte jej tlačítkem vedle.

V další hale s bednami je několik tajných míst. Secret 2 najdete ve výklenku ve stěně, kolem které jezdí bedny na pásu.

Pak se vraťte proti směru pásu a vejděte do chodby končící výtahem. Dostanete se do patra, kde stojí bedna, jejíž jednu stěnu lze rozbít, Tam je Secret 3.

A nakonec od třetího přeskákejte po bednách k Secretu 4, který je ve výklenku ve stejné stěně, jako Secret 2. Tím máte všechna tajná místa. Od čtyřky pokračujte po bednách ještě výše až na ochoz u řídicí místnosti, kde seberte klíč. Dojděte do místnosti, kterou vidíte oknem, a to nejlépe dveřmi vlevo.

Výtahem se dostanete do další haly. Nyní si prolezte všechny chodby, přístupné výtahy. Musíte najít ještě pár klíčů - použijte bílý výtah. Pak jeďte žlutým výtahem ke dveřím. Pokračujte dále přes můstky, výtahy a dveřmi až na vršek lodi, kam pro vás přiledí Jan Ors.