18 - Descent into the Valley

Secret 1 je hned na začátku, když se vyvezete druhým výtahem v mapě ke krátké chodbičce. Tam přeskočte na druhou stranu a po vybrání tajného místa pokračujte šachtou dolů.

Dojdete do místnosti s rampou a dveřmi a hned nad rampou je v temném koutě výklenek se Secretem 2. Pokračujte po rampě. Projdete kolem dveří, ke kterým potřebujete klíč. Ty si zapamatujte.

Dojdete do místa se šachtou dolů. Proti vám by nahoře měl být Secret 3.

Když ho vyberete, podívejte se ještě pod rampu, po které jste přišli, je tam za rozbitelnou zdí Secret 4. Pokračujte výtahem a dveřmi do místnosti s klíčem. Vraťte se do místa, kde jsou dveře s klíčem. Za nimi pak aktivujte spínač a dopravte náklad prvním úsekem.

Teď se vraťte na dno pod náklad a tam zmáčkněte další tlačítko. Skočte na náklad, přeskočte na boční plošinu a otvorem dolů. Pokračujte až do místnosti s velkými okny, kde je další tlačítko. Náklad teď sjede a začne rotovat.

Jen co vyjdete z místnosti, po pravici bude hrana, na kterou můžete skočit. Odtud vyskákejte až k chodbě nad vámi. Na jejím konci budete stát před rotujícím nákladem. Teď na něj skočte a dostaňte se případně pomocí mezifáze na střeše kabiny vpravo na druhou stranu.

Další cesta vede skrz místnost se třemi tlačítky, která všechna stiskněte. Pokračujte až do klesající chodby, na jejímž konci, u kterého jste při příchodu k chodbě, je poškozená zeď, za níž je Secret 5.

Secret 6 je o kus dále, když vyjdete po šikmé ploše na prostranství s několika bednami a popraskanou zdí, kterou rozbijete. Pak se vraťte ke dveřím a za nimi propadněte výtahovou šachtou.

Projděte dalšími dveřmi. Proti sobě uvidíte malou plochu, na kterou skočte. Z ní skočte na další, u které byste měli vidět tlačítko. Jím si přivolejte výtah, ten ovšem vyjede jen částečně. Spadněte na něj a vejděte do chodby.

Pokračujte přes rampy až k místu, kde se otočte a vyskočte do průlezu. Skákejte po plošinách až na střechu. Odsud přejděte po úzkém žlutočerném trámu. na jeho konci je Secret 7. Z trámu pak skočte na střechu a pokračujte v sestupu až na konec mapy. Čeká vás cestou jedno tlačítko a jedna mříž.