04 - The Jedi's Lightsaber

Takže máte světelný meč, ale Kyle s ním skoro nic neumí. Každopádně jím lze prosekávat mříže - to si pamatujte, budete to potřebovat k postupu dále. Také můžete meč používat v kombinaci s Force Speed a nepřátelé by neměli stíhat vás trefovat. Další užitečnou vlastností meče je, že si jím můžete v temných zákoutích svítit.

Secret 1 je za mříží, kterou odtéká voda. Pokračujete tunelem, kterým voda přitéká, narazíte na nerozseknutelnou mříž, kterou se lze ovšem proplazit :-) (Crouch). Dostanete se k další vodě, po jejím proudu postupujete dál (ano, spadnete do té jámy), nezapomenete mít zapnutý meč kvůli proseknutí jedné mříže (ano, lightsaber by ve vodě asi fungovat neměl, ale je to jen hra, ne? :-)

Dostáváte se do místa soutoku dvou proudů, nad nímž je můstek, na ten se dostaňte. Na konci, kde voda odtéká, je proti vodopádu plocha, na kterou lze skočit (použijte Force Speed). Tam to pak prosmejčete, je to Secret 2.

Když se vrátíte zpět na ochoz dírou ve stropě, pokračujete otvorem u jednoho z přítoků (měl by tam na vás střílet tusken). Když se budete vracet od secretu, tak je to pravý přítok. Pokračujete skokem dolů z řečiště k jinému řečišti, ze kterého taky seskočíte a vyberete Secret 3 a Secret 4 - jsou hned za sebou. Objevíte se u prázdné nádrže a po pravici budete mít plnou nádrž. Prázdná nádrž má východ a tím se dejte.

Přelezte přes železnou konstrukci, za ní je krátký tunel s tekoucí vodou, za ním vyskočte na vysoký břeh. Pak jděte podle toku na daší plošinu, když sejdete pod plošinu, najdete Secret 5. Pokračujete řečištěm až dovnitř nádrže. Pozor na dianogu v této oblasti. Dostaňte se pod hladinou do středu nádrže, tam je skryto tlačítko, kterým zvednete hladinu. Vyplavte zase úplně ven a najděte cestu dál.

Postupujte rovnou za nosem dále, dostanete se ke stojící vodě, ve které jsou čtyři dianogy. Pod hladinou přibližně v polovině je velký otvor, vedoucí k Secretu 6. Pak už pokračujte rovnou za nosem, dejte pozor na miny v místě, kde budete skákat do vody.