13 - The Lost Planet of the Jedi

Secret 1 je schován v můstku nad potokem - je to kousek od začátku potoku, kde nízko nad vodou je mostík, který má ze spodu dutinu, do které lze i přes odpor vody skočit.

Doplavte se až na konec potoka a tam pod hladinou najdete cestu nahoru. Ocitnete se v místě, kde bude vlevo silové pole, proti vám chodník nahoru a vpravo malá cimra s elektrickým obvodem, který zničte. Tyto obvody jsou celkem čtyři, po jejich zničení se vypne silové pole.

Vyjděte po chodníku, jděte po můstku vpravo do řídicí místnosti. V malé cimře najdete další obvod, pak jděte dveřmi a pokračujte, dokud nenajdete třetí obvod. Vraťte se k můstku a jděte na druhou stranu do oblasti se čtvrtým obvodem. V průchodu se dvěmi věžemi najdete vlevo Secret 2.

Secret 3 je uvnitř haly se čtvrtým obvodem pod mříží, u níž stojí několik sudů.

Projděte kolem vypnutého silového pole, vlezte do vody a plujte kanálkem, všimněte si po pravé straně odbočky. Tou se vydejte. Pokračujte nahoru na rampu, vylezte oknem na výstupek pod ním a z něj skočte na šikmou plochu vlevo. Když kouknete nahoru, uvidíte Secret 4.

Pokračujte dále, dostanete se k řece. Nejprve plavte proti proudu, na konci najdete ve stěně pod hladinou chodbu se Secretem 5.

Doplavte teď po proudu na druhý konec, tam je pod hladinou cesta k malému jezeru, nad jehož hladinou je Secret 6. Pak z jezírka pokračujte po ochozu nahoru.

Secret 7 najdete, když vyskákáte po bednách v místnosti, kam jste sjeli výtahem. Pod výtahem je pak cesta dál, tj. zmáčkněte tlačítko, aby odjel. Pak už to nechám na vás, stačí hledat tlačítka :-)