08 - Palace Escape

Secret 1 najdete v temném zákoutí, když sjedete výtahem dolů. Ve výtahové šachtě si pak všimněte mříže - tu rozsekněte a za ní zničte elektrický obvod. Tím se otevře cesta na střechu, kde vyskočíte na střechu vyšší úrovně (využijte bedýnku a Force Jump).

Z konstrukce na střeše musíte seskočit do otvoru větrací šachty. V krátké šachtě pak při troše snahy najdete dvě popraskané zdi, které mečem zničte. Získáte tak Secret 2 a Secret 3. Pokračujte dále až k výtahu. Pokud jím sjedete dolů, tak nic zajímavého (kromě kell dragona) nenajdete, správná cesta je skokem skrz díru ve stropě výtahu a skrz mříž.

V šachtě se dvěma jezdícími výtahy se musíte dostat přes obě kabinky do větracího tunelu a vraty skočit dolů. Na konci šachty přeskočíte levý okraj. Pozor, na ochozu je raketometčík. Dostanete se až k místu, kde trčí ze zdi další větrací šachta. Do ní musíte vlézt, na jejím konci je jáma a v ní kus od podlahy je Secret 4. Zde si dejte pozor na průvan :-)

Tahu větru využijte k dostání se do Secretu 4 a poté k přeskoku propasti venku. Dostanete se na druhou věž, tu obejděte a na konci úzké římsy najdete Secret 5. Všechno je to tu samý vítr, takže pravidelně ukládejte. Po vybrání Secretu 5 se vraťte po římse zpět k místu přeskoku a pokračujte dozadu, dolů a pak výtahem nahoru. Nahoře počkejte na odlet raketoplánu 8t88 a přílet Jan Ors.