03 - Asteroid Core

Začínáte na střeše tunelu, do kterého lze stropem v jednom místě vlézt. Dostanete se na prostranství s nákladním výtahem, kterým sjeďte. Stiskem tlačítka v kontrolní místnosti otevřete vrata. Za nimi dejte při střelbě pozor, je tam droid, který chce vycestovat po ochozu až nahoru a tam vám otevřít jediné tajné místo v celé mapě, které je nahoře za dveřmi.

V této hale je pod ochozem mříž, která vede do místa, kde musíte zničit elektrický obvod. Vraťte se nákladním výtahem, jděte po chodníku až do tunelu a místnosti, kde je červený klíč. V tunelu vyskočte otvorem ve stropě a pokračujte až do místnosti, kde stiskem tlačítka zvýšíte výkon kanónu na asteroidu.

Zpět v místnosti, kde byl klíč, nejprve levým tlačítkem změníte cíl kanónu a poté pravým tlačítkem vystřelíte.