Instalace hry z originálního CD

Instalace je prakticky úplně stejná, jako instalace Jedi Knighta. Jediný rozdíl je v kopírovaných souborech:

  • CONTROLS - složka, zkopírováno z GAMEDATA na CD - všechny CTL soubory
  • EPISODE - složka, zkopírováno z GAMEDATA na CD, měla by obsahovat JKM.GOO, JKM_KFY.GOO, JKM_MP.GOO, JKM_SABER.GOO
  • RESOURCE - složka, zkopírováno z GAMEDATA na CD, měla by obsahovat JK_.CD, JKMRES.GOO + složku VIDEO, viz další bod, + JKMSNDLO.GOO - viz níže
  • RESOURCE\VIDEO - složka, zkopírováno z GAMEDATA na CD - všechny SAN soubory
  • JKM.EXE - soubor z GAMEDATA/EXE na CD1
  • OLHOOK.DLL - soubor z GAMEDATA/EXE na CD1

Dále z CD zkopírujete z GAMEDATA/MININSTALL do RESOURCE soubor JKMSNDLO.GOO. Vše ostatní (dva triky) udělejte podle návodu pro JK:DF2, tedy samozřejmě až na to, že zástupce děláte z JKM.EXE a nikoliv JK.EXE. Nezapomeňte u všech kopírovaných souborů vypnout atribut "Jen ke čtení".

Upřesnění a tipy na zlepšení uvítám.