08 - Takara's Stronghold

Na konci předchozí mapy Mara Jade upadla do zajetí a cílem této mapy je utéci z vězení. Prvním krokem je ukradení klíče procházejícímu strážci pomocí Force Pull. Po dostání se z cely najděte v jiné cele průlez do kanálů. V jedné z cel je navíc ještě sochor (prybar), který seberte. Je to šedé cosi ve světlé cele na jednom konci.

Pomocí sochoru otevřete vrata v kanálu a proplavte až k místu, kde jsou dva pokračující tunely. Jeden končí mříží, za kterou je Secret 1, a druhý vede k rancorovi, kterého sejmete mečem. Ten najdete na podstavci za mříží v chodbě vlevo (použijte opět Force Pull).

Poté, co rancora složíte, se vraťte do kanálů k Secretu 1 a vyberte jej.

Dostanete se po schodech do haly se třemi dveřmi. Levými se dostanete do mučírny droidů. V další místnosti za ní je rameno droida (sebrat) a mříž se Secretem 2. Objevíte se opět v hale, kde nyní jdete pravými dveřmi.

Projděte jednou místností do druhé. Všimněte si trámového stropu. V jednom koutě, do kterého se dá po trámech dojít nebo do něj skočit přímo ze země pomocí Force Jump, je Secret 3. Pak jděte dolů ke vznášedlu a pokračujte až do místnosti, kde použijte droidí ruku na otevření vrat.

Další cesta vede ven vraty v místnosti, kterou vidíte červeným okénkem. Hned za vraty jděte po římse vpravo a skokem se dostaňte na plácek se vstupem do místnosti se zařízením GTC. Do místnosti se dostanete mříží, která je na střeše místnosti.

Pokračujte zpět do první haly se třemi dveřmi a jděte zbývajícími na konci haly. Dostanete se k místnosti s vodou a elektřinou. Když se vám podaří dostat bez úhony k průchodu na druhé straně, naleznete v chodbě Secret 4 a tři spínače. Prostředním vypněte alarm a levým poté vypněte elektřinu. Nyní se vraťte k vodě a proplavte tunelem pod hladinou.