05 - Ka'pa the Hutt's Palace

Vpravo před vraty si všimněte průlezu do skal. Dostanete se k zadnímu vchodu, kde několika seky mečem zničte pumpy. Po chvíli přijdou opraváři, projděte do sídla Ka'py.

Dostanete se po čase do místnosti s policemi, kde je průlez u země do dalších obytných místností s dvorkem.

Projděte průchodem na dně dvorku, v chodbách najdete Tusken clothing, neboli tuskení oděv. Pak prozkoumávejte dále místnosti, za jedním z dřevěných oken je cesta dále (v hodním patře). Dostanete se k dalším vratům do paláce. Oblékněte si nalezený oděv (je v inventáři, čili použijte příslušné klávesy) a vstupte do paláce.

Dostanete se k oknu, za nímž je prostor z řadou dalších oken. Okno na protější zdi přímo pod vámi je cesta dál. O kousek níže vlevo je okno se Secretem 1. Tady si samozřejmě hru uložte, než zkusíte nějaké přeskakování z okna do okna.

Nejpve skočte na parapet pod sebou u okna, kterým máte postupovat dále. Pak opatrně seskočte vlevo podél zdi na parapet níže, a to tak, abyste nezavadili o zeď. Po vybrání Secretu 1 si opět uložte a zkuste Force Jumpem vyskočit zpět na vyšší parapet. Chce to hodně trpělivosti.

Dostanete se do dalšího místa s dvorkem, kde v nejvyšším příbytku pod regály najdete průlez k Secretu 2. Pak pokračujte dole vodou k dalšímu dvorku s mříží uprostřed.

Touto mříží prolezte. Dostanete se do štol, kde, těsně než skočíte zpět do vody venku, za sebou budete mít Secret 3.

Dále v chodbě za kantýnou najděte červený klíč. Dostaňte se až do vězení a tam po schodech, které vysunete stiskem tlačítka, nahoru. Pokračujte do místnosti s tlačítkem, které otevírá dveře dále. Ovšem místo ke dveřím spěchejte chodbou k závaží a jím se vyvezte výše.

Pak prosekněte mříže a propadněte do dalších chodeb. Najděte výbušninu (Heavy Explosives) a umístěte ji na kopuli Ka'pova trůního sálu. Výbušninu máte v inventáři.