Jedi Knight: Mysteries of the Sith

Od střetu s Jerekem uteklo již přes pět let, během kterých Kyle Katarn prohloubil své znalosti Síly. Přicestovali právě s Marou Jade na základnu v systému Altyr. Mara Jade se v Kylově společnosti cvičila v zacházení s mečem a Silou.

Posádka základny na Altyru detekovala dva asteroidy, blížící se k planetě. Jakmile ale dosáhly atmosféry, začaly obíhat planetu a střílet. Ukázalo se, že se jedná o novou imperiální zbraň. Vzápětí senzory základny objevily imperiální flotilu vystupující z hyperprostoru. Asteroidy bránily odletu evakuačních lodí a na planetě začaly přistávat úderné jednotky Impéria.

Kyle zajal imperiální raketoplán a vydal se k jednomu z asteroidů, zatímco Mara pomáhala v obraně základny. Kyle se dostal do jádra asteroidu, výstřelem z jeho zbraně zničil asteroid druhý. Poté se vydal k chladící soustavě, jejímž zničením způsobil přetížení jádra a explozi asteroidu, ze kterého o vlásek unikl.

Na asteroidu našel v imperiální databázi záznam o planetě Dromund Kaas, na které měl být starý Sithský chrám. Vydal se jej hledat.

Mara Jade mezitím dostala od Mon Mothmy úkol. Měla vyjednat obchod s příbuzným zesnulého Jabby Hutta. Ka'Pa Hutt s ní ale jednat nechtěl právě kvůli neblahé vzpomínce na osud Jabby, takže se musela do jeho paláce dostat silou. Nakonec stanula před Ka'Pou a uzavřela s ním obchod, bude muset pro Ka'pu získat součástku, kterou mu ukradl jeho rival Takara.

Mara tedy vyrazila do vesmírného přístavu Katraasii, kde chtěla najít Takarova plukovníka Abrona Mara. Abron Mar před ní ovšem prchal a nakonec ji nalákal do léčky a zajal ji. Netušil ovšem její schopnosti Jedi, takže Mara z vězení utekla a po nebezpečném střetu s Rancorem získala hledanou součástku.

Po splnění mise Mara cestovala do jádra Nové republiky. Dostala nový úkol - dělat doprovod na korvetě, která přepravovala artefakt, zvaný Holocron. Na první pohled nudná mise se náhle změnila v boj o přežití, když byla korveta z hyperprostoru vytažena interdikčním křižníkem, který piráti ukradli Impériu.

Piráti sebrali Holocron, ale Maře se podařilo dostat na jejich loď, takže mohla sledovat cestu Holocronu až do soukromé sbírky muže jménem Kaerobani. Mara Holocron získala zpět, ukradla z hangáru R41-Starchaser a odletěla.

Mara začala mít obavy o Kyla Katarna, který se přestal ozývat. Vyrazila za ním na Dromund Kaas. Přistála v bažinách planety a vydala se hledat Kyla a jeho raketoplán. Po zjištění, že jí vůbec nefungují zbraně vyjma meče, jí nezbylo nic jiného, než se spolehnout na svůj světelný meč a Sílu, což kvůli nečekanému výskytu ysalamiri nebylo vůbec snadné.

Ve vstupu do okrajové části si pro ni temné místo připravilo překvapení v podobě dvojnice, kterou ale v tvrdém boji porazila. Pokročila až k samotnému chrámu a vstoupila do něj. Chrám jí do cesty stavěl oživlé sochy, nemrtvé Jedi, vornskry a jiné překážky, ale Mara je všechny postupně zdolávala.

Když dočasně stanula proti Kylovi, bylo jí hned vše jasné. Chrám Kyla ovlivnil, cítila z něj zlo a tak se i choval. Řekl jí, ať se vrátí, dokud je čas, pak zmizel hlouběji v katakombách. Maře, která mu chtěla pomoci, nezbylo nic jiného, než se vydat za ním.

Nakonec Kyla našla, ale temnota chrámu potlačovala její schopnosti. Jelikož by v boji na meče neuspěla, zkusila jediné možné řešení - vypnula meč. To rozhodlo a Kylova posedlost pominula. Místo toho, aby ji zabil, si uvědomil, co s ním chrám dělá a vzpamatoval se...