Boj mečem a akrobacie

Předem je nutné poznamenat, že spousta věcí z Jedi Outcast funguje úplně stejně i v Jedi Academy. Proto doporučuju pročíst si příslušné pasáže u Jedi Outcast. Jedná se o různé akrobatické kousky, základní bojové pohyby včetně násobných seků a prostých otoček, modré kombo, žluté a červené DFA (tady pozor, v JA se liší od JO). V následujícím textu budou vesměs jen novinky v Jedi Academy a změny vůči Jedi Outcast.

Akrobacie

Opět platí, že pohyby potřebují k provedení Force Jump (podle typu úroveň 1 až 3).

Odkutálení

Pokud vás nepřítel srazí na zem, můžete se odkutálet stiskem klávesy pro směr, vyskočit z povalení lze stiskem skoku, stiskem směru a útoku by mělo jít hned zaútočit.

Spolupráce se stěnami

Kromě běhu po zdi z Jedi Outcast přibyl další pohyb - přichycení na zdi (před zdí skok a pak skok+směr). Odrážení od stěn je lehce upraveno. Pokud nabíháte ROVNĚ na stěnu a dvakrát rychle za sebou zmáčknete skok, postava se rozeběhne po stěně. Tento běh lze ukončit buď uvolněním klávesy pro pohyb vpřed nebo stisknutím skoku.

Přichytávání ke stěnám lze využít k zabránění zranění při pádu z výšky. Pokud padáte těsně podél stěny, otočte se k ní, stiskněte vpřed a skok a měli byste se zachytit.

Boj mečem

Pokud je někde napsáno, že pohyb bere nějaké množství many, tak to znamená, že lze pohyb provést jen pokud dané množství máte.

Společné pohyby

 • Primární + sekundární útok: podle stylu udělá zvláštní pohyb. Provést lze jen pokud stojíte na místě. Během animace pak některé styly mají i pohyb, jiné stání na místě. Každopádně se lze otáčet a trochu tak zlepšit účinnost. Kvůli délce animace je potřeba tato komba používat s rozmyslem, nicméně jsou většinou poměrně smrtící, když je provedete ve správnou chvíli. V případě použití s tyčí lze plynule navázat vybodnutím vpřed. K provedení je potřeba 50 bodů many.
 • Dopředu + útok: pokud před vámi leží protivník, můžete se ho takto pokusit zapíchnout.
 • Kotoul + útok: z kotoulu vpřed vybodnete vpřed a v případě dvou mečů i vzad. Během kotoulu máte ještě šanci otáčením určit směr, kterým vybodnete. Bere 25 bodů many.
 • Saber Lock neboli zaklesnutí mečů v Jedi Academy dovoluje použití Force Push i v duelu, kde ostatní síly použít nejdou (možná to šlo i v JK2:JO, ale nevzpomínám si na to). To znamená, že v duelu, pokud dojde k zaklesnutí, použijte kromě rychlého mačkání útoku ještě i Force Push.
 • další pohyby (backslash, otočky) najdete u Jedi Outcast

Jeden meč

 • Hvězda: úkrokujte a pak současně skok a útok.
 • Modré kombo: stejně jako v JO. Bere 25 bodů.
 • DFA: žluté stejně jako v JO, akorát už neplatí požadavek se zaměřením protivníka, navíc animaci nejde ovlivňovat (v JO se šlo během letu natáčet podle potřeby, v JA se dělá automaticky natočení o 180 stupňů), červené DFA se dělá jinak, teď stačí běžet vpřed a pak současně skok a útok (tj. vlastně jako žluté DFA, není potřeba čekat na nápřah). Obě DFA a modrý výpad berou 25 bodů.

Dva meče

 • Hvězda: jako u jednoho meče
 • Víření: mačkání kláves odpovídá použití klasického modrého komba, tj. přikrčit a pak současně vpřed a útok nebo vpřed a pak současně útok a přikrčení. Bere 25 bodů many.
 • Motýlek: vpřed a pak současně skok a útok. Bere 25 bodů many.
 • Dvojitý výpad: směr + útok, použitelné v obklopení nepřáteli, tj. funguje jen pokud jsou v daných směrech nepřátelé.
 • Bariéra: současně stisknout primární a sekundární útok (podrobnosti vizte výše). Při bariéře postava stojí na místě, takže když si počkáte na konec animace, můžete například vybodnutím z kotoulu vpřed ve správnou chvíli bodnout protivníka.
 • Pokud máte zapnutý jen jeden meč, můžete používat výpad vpřed (klasické modré kombo)

Tyč

 • Kop: sekundární útok + směr pohybu, případně lze provést, když nejprve vyskočíte a pak kopnete.
 • Motýlek (série otoček ala Darth Maul): úkroky nebo vpřed a pak současně skok a útok, otáčením lze řídit směr "letu". Při pohybu vpřed ubírá 25, při pohybu do stran 20 bodů many.
 • Útok s otočkou vzad: vzad a pak skok a útok.
 • Víření: stejně jako dva meče.