Mapy režimu Siege

Hoth Attack
Desert Rescue
Korriban Valley
Star Destroyer Attack

V Siege je vhodné zapnout si Team Overlay (přes menu v Game Options nebo v konzoli příkazem /cg_drawTeamOverlay 1), neboť ukazuje pozici a zdraví hráčů vašeho týmu. Dále je vhodné vypnout příkazem /cg_crosshairHealth 0 obarvování zaměřovače podle vašeho vlastního zdraví, jestli jste to někdy zapnuli. Další vhodná věc pro zapnutí je radar (nastavte si pro zapínání radaru klávesu v Controls/Other) a také se hodí mít po ruce Voice chat (též klávesa v menu), abyste nemuseli do voice chatu lézt přes Escape.

V herním menu (stiskem ESC) je položka Join, ve které si můžete nastavit stranu, za kterou hrajete, a povolání - podle povolání pak máte zdraví, zbraně, síly atp. Dále je zde položka Objectives, která ukazuje mapu mise a seznam úkolů, a nakonec položka V Say, která umožňuje poslání hlasové hlášky, ale jak jsem již psal výše, lepší je si nastavit voice chat na klávesu.

Poté, co jedna strana vyhraje mapu, se strany prohodí a útočníci mají tolik času, za který stihla mapu dokončit útočící strana v předchozím kole. Při hledání úkolů mise se lze řídit kompasem - zobrazuje úkoly, pozici kolegů, stanice na dobíjení štítů a munice. Pozor, na některých serverech bývá zapnuto, na jiných vypnuto Friendly Fire, tak abyste zbytečně nezabíjeli vlastní. Ve hře funguje hromadné objevování posil, takže všichni zabití hráči se objevují najednou v určitém okamžiku a nikoliv hned po zabití. Čas do respawnu se ukazuje na budíku vpravo.

Hoth Attack

(mp/siege_hoth)

Na této mapě útočí imperiálové proti povstalcům na planetě Hoth.

Povolání

 • Assault (Imp) - má přenosný laserový kanón na trojnožce (E-Web), aktivuje a deaktivuje se pomicí kláves pro ovládání inventáře.
 • Assault (Reb) - má baktu, miny.
 • Demolitions (Imp) - má jednu baktu a spoustu výbušnin :-)
 • Scout (Imp) - má baktu a přenosnou střeleckou věžičku (assault sentry).
 • Scout (Reb) - má maskovací zařízení, které ho na nějakou dobu téměř zneviditelný. Zařízení není odolné proti výstřelům z pušky DEMP 2.
 • Tech (Imp) - může opravovat věci, může dodávat munici spolubojovníkům, může otevírat zamčené dveře (dveře, u kterých je ovládací panel). Navíc má též jednu baktu a assault sentry.
 • Tech (Reb) - od imperiálního se liší pouze vybavením - má Seeker Drone a Stationary Shield.
 • Ostatní povolání se liší jen zbraněmi, výdrží a rychlostí pohybu.

Úkoly

 • Nejprve je potřeba dostat AT-ST skrz první vrata. Pozor na obranné věže na stranách, jsou silné, ovšem dají se zničit. Poškozenou, ale nikoliv zničenou, věž může povstalecký technik opravit (držením klávesy "Use").
 • V další oblasti je potřeba dostat AT-ST přes propast, dosáhne se toho vysunutím mostu, ovladač je pochopitelně za propastí. Možnosti jsou různé - přeskočit propast (Jedi), projít dveřmi vlevo (Tech) a nebo projít tunelem vpravo (je tam Wampa a kameny, vadící v cestě).
 • Po přepravení AT-ST přes most je potřeba rozstřílet generátor, ukrytý vlevo ve vrchu. Jeho zničením impové získají přístup do báze.
 • V místnosti hned za vstupem je výtah, tím se vyvezte a nahoře najdete droida, jehož hlavu je potřeba donést do řídicí místnosti. Zničte ho a seberte hlavu. Pokračujte dále do hangáru (podle červených šipek na zemi). V řídicí mistnosti použijte hlavu droida na otevření dveří do hangáru.
 • V hangáru se probijte do horního patra, kde je ošetřovna, a pokračujte tunely dále podle šipek až do řídicího centra, kde zničte ovládací panely atd. Tím ukončíte misi. Docela dobrý na ničení konzolí je Demolitionist.

Desert Rescue

(mp/siege_desert)

V této mapě zachraňují rebelové Millennium Falcon a bojují proti žoldákům.

Povolání

 • Assault (Reb) - má E-Web (vizte výše)
 • Assault (Merc) - má Seeker Drone
 • Scout (Merc) - má Jetpack, pomocí "Use" zapínáte a vypínáte trysky, přičemž zapnout jdou jen poté, co vyskočíte do vzduchu (tj. zmáčknete skok a po něm use). Když jsou trysky zapnuté, pomocí skoku a přikrčení řídíte stoupání a klesání. Stiskem "Use" můžete trysky vypnout.
 • Tech (Merc) - má Stationary Shield, baktu a Assault Sentry
 • Ostatní povolání více méně odpovídají povoláním v misi na Hothu

Úkoly

 • První úkol Rebelů je prorazit zeď do další oblasti. Místa k proražení jsou dvě, ale stačí udělat otvor jen jeden.
 • V další oblasti je nutné zničit tři antény, aby se otevřela vrata do arény rancora. Najděte budovy s anténou na střeše, do těchto budov jsou vchody, u kterých je nutné zničit ovládací panel, nebo ho může hacknout technik. Po jeho zničení lze dveřmi procházet, uvnitř je nutné zničit několik ovládacích konzolí. Bráníci strana (žoldáci) může do budov vcházet bez omezení a zapnout v každé budově obrannou střeleckou věžičku.
 • V aréně rancora je dole u něj mříž, vedoucí do tunelu, kterým se lze dostat do další oblasti. Zde je potřeba se prosekat několika mřížemi.
 • Další oblast končí stěnou, kde jsou dva průchody, chráněné silovým polem, které je nutno vynout v řídicí věži uprostřed - lze do ní skočit oknem (jedi) a nebo se do ní dostat výtahem (technik hackne nebo kdokoliv rozbije ovládací panel dveří dole).
 • Po otevření průchodu zbývá jen sesbírat čtyři části droida a donést je k Falconu. Součástky jsou v budovách na prostranství se speedery, jsou vidět na mapě. Do budov se dostane opět nejlépe technik hacknutím dveří.

Korriban Valley

(mp/siege_korriban)

V této mapě se snaží světlí Jedi zabránit temným Jedi, aby oživili Ragnose.

Povolání

Jednotlivá povolání v této mapě se liší typem použitých sil, zdravím, rychlostí a druhem meče. Navíc mají pyrotechnici (Demolitionists) výbušniny - světlý má nálože, temný má miny a granáty.

Úkoly

 • Prvním krokem je proražení brány chrámu
 • Po prolomení dovnitř musejí světlí Jedi získat tři krystaly. Každý je v samostatné části, do které se dostanou zničením dveří do příslušné sekce. Krystal se sebere tak, že se na něj vyskočí. Pokud nosič krystal upustí, po uplynutí časového intervalu se krystal objeví zpět, kde byl sebrán. Krystaly je nutné donést ke trojici plamenů příslušných barev.
  • Výtah u modrého krystalu se ovládá pomocí Force Push, použitého na velká tlačítka.
  • U červeného krystalu je potřeba nejprve zničit tři paprsky a pak teprve sebrat krystal.
  • U zeleného si dejte pozor na průchody na stranách - mají klesající strop. Buď se jimi může pokusit projít Scout pomocí Force Speed, nebo lze přejít přímo přes lávu (skokem).
  • Pozor, krystaly zpomalují regeneraci many toho, kdo je nese.
 • Po umístění všech krystalů se otevře brána do údolí, ve kterém je rancor, hlídající sarkofág, který je navíc chráněn silovým polem. Nejprve je třeba vypnout toto pole. Vpravo je budova s žezlem, které je potřeba donést na oltář naproti. Do budovy s žezlem i s oltářem je potřeba se probít přes dveře.
 • Jakmile je žezlo umístěno, zmizí silové pole. Zbývá poslední úkol - zničit sarkofág.

Star Destroyer Attack

(mp/siege_destroyer)

Tato mapa je vytvořena Raveny dodatečně a pokud si ji chcete zahrát, musíte si ji nejprve stáhnout. Impové se pokoušejí zajmout Millennium Falcon, už ho mají ve vlečném paprsku a rebelové mají posledních 20 minut na jeho záhranu!

Povolání

Jelikož celou dobu pilotujete, povolání nemají vliv. Pokud nevíte, jak zacházet se stíhačkami, přečtěte si povídání o řízení dopravních prostředků.

Úkoly

Mapa obsahuje pro rebely celkem šest úkolů, z čehož první čtyři můžete plnit v libovolném pořadí. Po jejích splnění dojde k automatickému splnění pátého úkolu a po něm už stačí splnit šestý úkol. Hráči na imperiální straně mají za úkol zabránit rebelům ve splňování úkolů, nejlépe tím, že je vystřílejí z jejich zahřátých pilotních sedaček :-)

 • zničit generátory štítů (dvě kulaté stavby na vrcholu hlavní věže)
 • zničit reaktor na břiše destruktoru
 • zničit komunikační pole, umístěné mezi věžemi generátoru štítů
 • zničit všechny turbolasery (dva na břiše a deset nahoře)
 • zničit štíty vlečného paprsku (automaticky po splnění 1. až 4.)
 • zničit vlečný paprsek.