Viscid Bog

Bahenní domek

V bažině je domek, kde jsou Wini Eres a Zygg. Wini dá rumor Help Zygg in the Swamp, pokud ho už nemáte od Monka v kantýně.

Kousek od domku je semínko (Crimson Jelly Spire), echo (Risky Business) a truhla (Jacket: Drifter). Vedle truhly může BD-1 skenovat (Crashed Vulture Droid).

Také lze u domku vyskákat po skalách nahoru - pod hromádkou kamení (Lift) je tam treasure (Datadisc).

Treasure na skalách.Treasure na skalách.

Treasure na skalách.

Kousek od domku se v dehtu může objevit rybář Skoova (chytí Glottsamcrab). Kousek od něj je semínko (Crimson Jelly Spire).

Pod domkem je jeskyně. Na kraji je další databanka (Hastily Abandoned Site). Dál v tunelu je ziplina dál do Loading Gantry.

Za meditačním kruhem

Nedaleko od domku je meditační kruh - abyste se k němu dostali, potřebujete dovednost Lift. Ze sloupu, který vytáhnete z dehtu, lze skočit na sloup vedle něj. Nahoře je sken. Po prozkoumání se vraťte k Zygg a Wini - splníte výše uvedený rumor a najmete Wini (nový rumor Check on Wini & Zygg At Pyloon's).

Řešení rumoru.Řešení rumoru.

Řešení rumoru.

Od kruhu vede ziplina, která se kříží s další - po ní se můžete dostat ke starým dveřím, před nimi je semínko (Crimson Jelly Spire). Dveře otevřete Koboh Tunerem, za nimi je výtah do Chamber of Connection.

Výtah do Gorge

Na konci horní zipliny je další výtah. Před ním lze z plošiny doskákat přes tři sloupy k echu (Abominable Bogling). Odsud lze skočit do místa, kde je boss The Mire Terror a truhla (Stin Canister).

Od výtahu přes propast vede cesta do Gorge Crash Site.

Z výtahové šachty lze v jednom místě vyskočit ven. Je zde truhla (Switch: Persistence). Odsud lze doskákat po balónech k echu (Sights Set). Nyní se podívejte na mapu. Relterem doleťte až kamsi dozadu, kde skočíte na balóny a dostanete se zpátky až k esenci (Skill Point). Nezapomenout dělat pořádné pauzy v Jedi Flipu, ať je skok co nejdelší, a pomoci si Dashem. Po každém balónu lze znovu použít Flip a Dash.

(bel, vytvořeno: 2023-06-10)