Chamber of Connection

Přístup je dveřmi v lokaci Viscid Bog.

V hlavní místnosti je dlaždice - otevře prostor s orbem, který můžete vložit do soketu v hale. Vedle soketu je vyvýšená plocha a za ní je echo (Homesick).

Chamber of Connection.Chamber of Connection.

Chamber of Connection.

Nakydejte si kobožskou hmotu k nejbližší bariéře. Za ní je schodiště a nad ním wall run k pokladu (Datadisc) a "balkónu". Z něj lze skočit na blok vedle soketu.

Wall run nad schody.Wall run nad schody.

Wall run nad schody.

Zde je potřeba využít, že kobožská hmota chvíli hoří. Stoupněte si na levou dlaždici a nastříkejte hmotu na dvojici panelů a až k dalšímu panelu, pak přejděte na druhou dlaždici a dokončete postřik.

Otevře se nová cesta, na jejímž konci je echo (Insolence, Or Bravery) a na nižší plošině další soket. U něj jsou dveře (zkratka) a echo (Mind Challenge).

Horní soket.Horní soket.

Horní soket.

Nyní si můžete nastříkat hmotu od paprsku přes schodiště dveřmi až na okraj plošiny a dolů k barikádě, za níž je truhla (Emitter: Persistence).

Poslední krok je nastříkat hmotu až nahoru k poslední bariéře - za ní je v koutě echo (Private Doubts) a uprostřed esence (Perk: Recuperation). Nejprve hmotu naneste k hornímu soketu, pak přeneste orb, objeví se most a pokračujte v nanášení hmoty přes most.

Místnost s esencí.Místnost s esencí.

Místnost s esencí.

(bel, vytvořeno: 2023-06-02)