Fort Kah'lin

Do Fort Kah'lin vede cesta z Untamed Downs, případně zkratkou z Riverbed Watch nebo Harvest Ridge (meditační kruh na věži). Můžete jít v Harvest Ridge po skále nad Riverbed Watch a přeskočit ke zkratce do Riverbed Watch. Takto se dostanete k zadnímu vchodu do pevnosti.

Zadní vchod do Fort Kah'lin.Zadní vchod do Fort Kah'lin.

Zadní vchod do Fort Kah'lin.

U provazové zkratky od věže v Harvest Ridge je echo (Victorious Surrender). Dál od echa směrem k meditačnímu kruhu je v budově vlevo sken (Bandit Camp) a vpravo je kotva do horního patra. Od meditačního kruhu směrem k Untamed Downs je vpravo vchod do budovy, kde je vzadu další sken (Past Signs of Life).

Meditační kruh.Meditační kruh.

Meditační kruh.

V horním patře lze ze čtveřice věží jít po mostě na plošinu nad meditačním kruhem.

Plocha s dírou k potvoře Spawn of Oggdo.Plocha s dírou k potvoře Spawn of Oggdo.

Plocha s dírou k potvoře Spawn of Oggdo.

Uprostřed plošiny je treasure (Priorite Shard) a past - vrata se otevřou a spadnete do doupěte potvory Spawn of Oggdo. Po zlikvidování potvory seberte treasure, který spadl za vámi, vyberte truhlu v koutě (Outfit: Poncho) a seberte echo. V obchodě Domy pak můžete vybrat Force Tear.

Vraťte se ke stropním vratům a vydejte se vpravo k okraji, kde lze slézt po kořenech. Dole jsou tři semínka: jedno je vzadu u kovové zdi vedle potůčku (Goldenlight Moss), další je podél potůčku dolů na pravém břehu (opět Goldenlight Moss) a poslední je úplně vzdau, kde potůček mizí ve skále (Goldenlight Moss).

Plácek se semínky.Plácek se semínky.

Plácek se semínky.

Další cesta bude do části, kde je vidět tank MTT. Za ním je na lávce vpravo truhla (Material: Bomber). Před garáží MTT je vlevo pěšina do svahu. Na konci jsou dveře s průrvou.

MTT.MTT.

MTT.

Na tomto patře nic není, ale o kus dále je nad jedním mostem balón (Upgraded Ascension Cable), který umožňuje skok do dalšího patra.

Cesta k balónu.Cesta k balónu.

Cesta k balónu.

Vpravo na kraji je věž, do které lze prolézt nedovřenými dveřmi - je tam truhla (Jacket: Mountaineer) a také Filkus Gorr - dá se s ním pokecat a přesvědčit ho, ať nepodporuje Rayvise.

Domek, kde je Filkus Gorr.Domek, kde je Filkus Gorr.

Domek, kde je Filkus Gorr.

Na druhou stranu od této věže je další, ve které je echo (Internal Affairs) a sken (A House Divided). Vedle této budovy je most dál a za dalším mostem je esence (Skill Point) a zkratka.

(bel, vytvořeno: 2023-06-17)