Riverbed Watch

Po cestě ze Southern Reach je v jednom místě mrtvola a echo (Doma, Unbowed). o kousek dál u paty sila je v jednom místě semínko (Tuber Maw).

Echo u mrtvoly.Echo u mrtvoly.

Echo u mrtvoly.

Na ostrůvku v říčce je u lampy prospektorka a kousek od ní je pod skalním převisem na druhé straně říčky jeskyně s echem (Battle Droid Blues). Na ostrůvku je také Scavenger Droid, který dropuje treasure (Priorite Shard).

Scavenger Droid na ostrůvku.Scavenger Droid na ostrůvku.

Scavenger Droid na ostrůvku.

Na obou březích říčky jsou porůznu semínka (3x Spine Fluff kousek od kovové hráze).

U meditačního kruhu je databanka (The Warlord's Standard). V budově lze doskákat do horního patra a tam je venku síť, po které lze vylézt na střechu. Nahoře je baráček, u jehož stěny je echo (A Brokered Alliance) a z druhé strany je treasure (Priorite Shard).

Riverbed Raider Watchtower.Riverbed Raider Watchtower.

Riverbed Raider Watchtower.

V budově je také cíl rumoru Investigate the Raider Watchtower. Vyšplhejte vnitřkem nahoru a seberte truhlu (Hair: Bun) a esenci (Health Essence nebo Skill Point) - esence splní rumor.

(bel, vytvořeno: 2023-06-10)