Devastated Settlement

První kroky

Při první cestě z Igneous Fissure dojde ke střetu s bounty hunterem. Poté se objeví Caij Vanda, která nabízí odměnu za zlikvidované zabijáky (Bounties).

V místnosti za Caij je echo (An Instruction). Vedle vchodu je zvenku stěna, po které lze šplhat.

Až získáte Koboh Grinder (vizte níže), můžete se dostat wall jumpem do jeskyně na horní ploše. Je v ní echo (Technological Deficit) a orb, který teď díky kobožské hmotě můžete získat. Vedle soketu je také treasure (Datadisc). Orb doneste do místnosti dole - za dveřmi je Health Essence.

Jeskyně s orbem.Jeskyně s orbem.

Jeskyně s orbem.

Také se některým z létavců můžete dostat na sloup proti místu setkání s Caij - na sloupu je semínko (Crimson Jelly Spire) a truhla (Switch: Harmony).

Meditační kruh Devastated Settlement

Od meditačního kruhu můžete využít létavce a doletět na plošinu, kde je treasure (Datadisc), semínko (Crimson Jelly Spire) a databanka (Thermal Vent). Po ziplině zpátky se dostanete na plošinu, kde je na kraji skály semínko (Crimson Jelly Spire).

U meditačního kruhu je na sloupu soket pro orby. Odsud jde skočit k průchodu ve skále do místnosti, kde je zařízení ovladatelné silou. Za ním je průrva ve zdi. Na druhé straně pullem stáhněte bednu z horní plošiny. Nahoře je v koutě echo (A Patient Master). Pak se vraťte průrvou, otočte zařízením a spalte magnetické "křoví", které blokuje další soket. Pak můžete přenést orb ze soketu na římse do soketu na boční stěně. Prolezte dírou a zas si orbe vezměte a hoďte do soketu venku.

Také je zde nahoře létavec zpět na začátek. U něj je wall run, kde je na konci treasure (Datadisc).

Poklad na zdi.Poklad na zdi.

Poklad na zdi.

Nyní můžete soketem otočit a spálit ucpávku thermal ventu.

Až v další oblasti získáte Koboh Grinder, můžete se vrátit k meditačnímu kruhu, vrátit orb zpět a pomocí kobožské hmoty spálit "křoví" v místnosti (orientujte se podle mapy). Pod křovím je treasure (Datadisc).

Koboh Grinder

Nyní se pomocí létavce můžete dostat letem přes průduch na plošinu na druhé straně. V jednom místě může BD-1 skenovat nápisy na zdi (databanka Chamber Mural). Z plošiny je průchod do haly, kde je potřeba získat orb.

Paprsky a průduchy.Paprsky a průduchy.

Paprsky a průduchy.

Když se prolomí podlaha a porazíte potvory dole, pullem zničte zeď a přesuňte orb. Dostanete se do místa, kde BD-1 získá Koboh Grinder a může postříkat povrchy hmotou z Kobohu. Dělá se to z BD Visoru. Můžete tak nastříkat spojení mezi paprskem a místem, které chcete spálit. Zde si to vyzkoušejte vpravo i vlevo od paprsku - vlevo tak odkryjete treasure (Datadisc) a vpravo cestu zpět (wall jump).

Nyní se tedy vraťte do předchozí místnosti, vraťte orb a zbavte se hmoty vpravo a vlevo od paprsku, a to včetně malého místa na levé stěně pod rantlem - je tam treasure (Datadisc) - po spálení hmoty spadne na zem.

Bariéra s pokladem.Bariéra s pokladem.

Bariéra s pokladem.

Nyní můžete vylézt nahoru a sebrat echo (Idle Talk) a esenci (Force Essence). Pak ze soketu dole přesuňte orb do soketu ve zdi, wall run, sebrat orb, donést do soketu venku a uvolnit další průduch.

Poslední soket

Dostanete se na další plošinu se soketem. Vedle soketu je echo (The Seeds of Concern). Vlezte dovnitř do místnosti s dalším soketem. Všimněte si bedny na římse - stáhněte ji dolů, na římse seberte treasure (Datadisc) a pak bednu vsuňte do dveří do další místnosti, aby se nemohly zavřít, až seberete orb :-)

Nyní udělejte dvě cesty z kobožské hmoty - jednu venku k esenci (Perk: Precision) a echu (A World Away). Druhou k soketu venku. Tady si můžete pomoci přitažením bedny do dráhy paprsku a táhnout hmotu po podlaze. Po zničení překážky můžete orb přenést a konečně se dostat úplně nahoru.

Bariéra s esencí - perkem.Bariéra s esencí - perkem.

Bariéra s esencí - perkem.

Meditační kruh Grand Courtyard

Když budovu u horního meditačního kruhu obejdete zleva, můžete sebrat záznam do databanky (Central Manse). Vevnitř je boss Tague Louesh a databanka (Training Courtyard). V chodbě za dveřmi je další (Devastated Remains). V místnosti je na stole quest item a echo (Dagan's Descent). Za dveřmi je další databanka (Theses of Yaddle) a echo (Cataclysm). Pak vylezte po stěně ven a na věž - essence (Perk: Marksmanship).

Létavec z věže vás donese na další dvojici plošin. Na dolní je průchod do jeskyně, kde se dá kombinací běhání po zdi a Ascension Cable dostat k truhle (Beard: Full Goatee and Mustache). Nahoře je průchod do lokace Boiling Bluff.

Dočištění

Na sloupu uprostřed mezi Grand Courtyard a východem z lokace jsou seedy (2x Spine Fluff) a ve vodě truhla (Weapon Material: Hard Leather). Také je zde Scavenger Droid, který dropuje treasure (Datadisc). Také se tu může objevit rybář Skoova (Blinding Rayfish). Plošina s jezírkem.Plošina s jezírkem.

Plošina s jezírkem.

Létavec z věže vás může donést k Force Tear (Fractured Punishment), která je u trosek vedle Grand Courtyardu (musíte letět doleva do oblouku). Také tu jsou semínka (2x Crimson Jelly Spire).

Plošina s Force Tear s tunelem do komory.Plošina s Force Tear s tunelem do komory.

Plošina s Force Tear s tunelem do komory.

Pod plošinou s Force Tear je dole vidět římsa s létavcem a vchodem do skály. Za vchocem je místnost, kde je sken (Fallen Padawan) a treasure (Datadisc). Také je zde bariéra, kterou je potřeba spálit. K tomu je potřeba paprsek - namiřte ten, kterým jste otevírali druhý průduch, na zeď vedle vchodu do místnosti. Za bariérou je esence (Perk: Ambidexterity). Mimo jiné se sebráním esence odemkne jeden z terminálů v Alignment Control Center.

Paprsek k tunelu s komorou.Paprsek k tunelu s komorou.

Paprsek k tunelu s komorou.

Pátrání po Zee

Nyní můžete použít Merrin's Charm a projít silovým polem na začátku lokace do lokace Viscid Bog.

(bel, vytvořeno: 2023-06-09)