Corroded Silo

Přístup je poklopem na střeše sila v Southern Reach. První překážka vyžaduje dovednosti Lift, Merrin's Charm a Wall Run. Dostanete se na plošinu se skenem (Curiosity Sours). Další cesta vede ke skenu (New Acquisitions) a truhle (Beard: Goatee and Mustache).

Silo.Silo.

Silo.

O kus dál je ziplina, za níž je most, pod nímž je další most, na jehož jednom konci je za překážkou (push) truhla typu Lift&Slam (Weapon Material: Bumpy Rubber). Z horního mostu lze také skočit na wall run a šplh na plošinu výše, kde je další truhla (Blaster Body: Arakyd Heavy).

Výtah za horním mostem vede dolů na plošinu, kde je cesta k vratům do Riverbed Watch. Dále lze z plošiny skočit k echu (Whispered Words) a dveřím do Chamber of Fortitude.

(bel, vytvořeno: 2023-05-25)