Monastery Walls

Bacha, je zde cosi jako písečný červ z Duny :-) Vypadá jako přerostlý škorpion a jmenuje se skriton. Není třeba se ho moc bát, pokud vás sežere, objevíte se nedaleko toho místa, takže vlastně o nic nejde.

Od meditačního kruhu vlevo je jakýsi modlitební stánek s databankou (Prayer Wheel). Pokud půjdete dále podél zdi, můžete v jednom místě vylézt na kamennou zídku a sebrat treasure (Jedha Scroll).

Pohled od svitku v koutě.Pohled od svitku v koutě.

Pohled od svitku v koutě.

Proti modlitebnímu stánku je skála (zeď), přes kterou se dá dostat k proražené zdi, za kterou je truhla (BD-1 Audio Sensors: Nocular). Východem z místnosti se dá dostat k další zdi, která vede ke dveřím dál (pull).

Na druhé straně od meditačního kruhu se dá dostat k dalším dvěma průlezům ve zdi. Vzdálenější končí na plácku, kde je echo (Pilgrims, Lost) a treasure (Jedha Scroll). Bližší vede do místa, kde číhá větší potvora - k tomuto místu se dá dostat i z druhé strany od echa - je zde vidět bod pro Ascension Cable. Nahoře je trám, po kterém lze přelézt vlastně nad hlavou té potvory. Následuje wall run do zákoutí, kde je truhla (BD-1 Head: Nocular).

Parkour k Force Tear.Parkour k Force Tear.

Parkour k Force Tear.

Po sloupech jde přeskákat do dalšího místa, kde je truhla (Shirt: Wanderer) a Force Tear (Fractured Tradition), kde je potřeba single mečem pokosit protivníky - za odměnu je skill point. Pak je tu další cesta, na tu je potřeba Dash.

Force Tear - vpravo wall jump nahoru.Force Tear - vpravo wall jump nahoru.

Force Tear - vpravo wall jump nahoru.

Nahoře je zákoutí s pokladem (Jedha Scroll) a truhlou (Pants: Wanderer). Také můžete přeskočit na druhou stranu - další treasure (Jedha Scroll) a možnost vylézt na hradby. Na konci je truhla (Blaster: Skeleton Key).

Hradby.Hradby.

Hradby.

Hlavní cesta vede výše zmíněnými dveřmi. Za nimi bojují stormtroopeři s potvorou, která se jmenuje sutaban. Na tomto plácku je treasure (Jedha Scroll).

Po útěku před skritonem (po sloupu) se dostanete na prostranství, kde je cosi připomínající ohniště - je zde databanka (Communal Space). Na tomto plácku je také wall run přes sloupy, u kterých se motal skriton. Potřeba je Dash. Na konci je esence (Skill Point). Od esence skočte zpátky, ale až na sloup a po sloupech doskákejte na hradbu, kde je v nižší části treasure (Jedha Scroll) a další esence (Skill Point).

Parkour od esence k esenci.Parkour od esence k esenci.

Parkour od esence k esenci.

Wall runem v Communal Space se dostanete dál - vpravo je zkratka a za rohem svitek (treasure Jedha Scroll). Také je tam workbench. Okolo stojí osamělé sloupy - po nich lze doskákat na plošinu nad workbenchem - je tam truhla (BD-1 Photoreceptors: Nocular).

Truhla nad workbenchem.Truhla nad workbenchem.

Truhla nad workbenchem.

Vlevo po cimbuří dojdete do oblasti Penitent Chambers.

(bel, vytvořeno: 2023-05-29)