Penitent Chambers

Z kraje dojde k boji, kde se ke Calovi přidá Merrin. Dál po cestě je na jednom sloupu truhla (Jacket: Wanderer) a u nepořádku vedle sloupu je svitek (treasure Jedha Scroll). K truhle se dostanete pomocí wall jumpu.

Truhla na sloupu.Truhla na sloupu.

Truhla na sloupu.

Vedle sloupu je obří žlutá bedna, která jde pushnout ze svahu. Bednu dopushujte do zákoutí dole a vyskočte na ochoz. Po bitce s další bandou impů u hořícího speederu se wall runem a wall jumpem dostanete na plošinu, kde je cesta dál rovně, a když se otočíte o 180 stupňů, uvidíte zeď nad speederem, která má z boku kotvu pro Ascension Cable. Tato cesta vede ke zkratce k meditačnímu kruhu.

Stěna, kde je zleva kotva.Stěna, kde je zleva kotva.

Stěna, kde je zleva kotva.

U zkratky k meditačnímu kruhu lze vyhopsat po zdi do chodby, kde je Scavenger Droid, který dropuje treasure (Jedha Scroll). Chodba se větví. Jedním směrem je truhla (BD-1 Body: Nocular). Druhým směrem je další zkratka a wall run/parkour k esenci (Skill Point).

Výše zmíněná cesta rovně vede přes vypečený wall run, kde je potřeba wall jumpem skočit kolem výčnělku. Další stěna opět vyžaduje wall jump a wall run najednou. Wall jump vždy obličejem ke zdi.

Následuje lokace Halls of Ranvell.

(bel, vytvořeno: 2023-05-29)