Array Channel

Za dveřmi ze Superstructure Fabricators je u terminálů záznam do databanky (Wavelength Honing Controls).

Až prolezete prvním otvorem, kudy pulsuje paprsek, dostanete se na plošinu, kde je v koutě echo (One Stop Shop).

V další části s paprskem si všimněte wall runu s Ascension Cable. Parkour vede k truhle (Jacket: Duelist). Za paprskem je místnost, kde je u ovládacího panelu echo (Waking Giants).

Následuje plošina pod paprskem s nějakými obrazovkami - je zde databanka (Ionizing Calibrators). Zeď, po které jste se sem dostali, má dole treasure (Datadisc) - stačí přes něj přejet a spadnout - sebere se.

Dostanete se k dalšímu otvoru, kudy proudí paprsek. Je v něm silové pole a za ním echo (Prized Merchandise). O kus dál je další odbočka se silovým polem. Za ním je průlez do Republic Research Laboratory. A o kus dál podél paprsku je třetí silové pole, kde je esence (Skill Point).

(bel, vytvořeno: 2023-05-24)