Central Command

V hale, kde je uprostřed hologram, si všimněte elektrického zařízení za mříží. Otevře cestu dál.

Ze středové plošiny lze jít k výtahu, u nějž je databanka (Credentials Checkpoint). Také lze přeskočit ze středu ke dveřím, za nimiž je treasure (Priorite Shard).

Místnost s hologramem.Místnost s hologramem.

Místnost s hologramem.

Cesta dál vede do místnosti, kde je výtah zpátky do lokace Hangar Bay Exterior. Z této místnosti průlezem pokračujte dál do haly, kde uprostřed rotují červená silová pole. Až vyskáčete po zdi do této haly, otočte se o 180 stupňů, uvidíte výklenek, kde je treasure (Priorite Shard).

Místnost se silovými poli - po překonání už tam nejsou.Místnost se silovými poli - po překonání už tam nejsou.

Místnost se silovými poli - po překonání už tam nejsou.

V místnosti je řada plošin s východy. Plošina na druhé straně haly vede do místnosti, kde je další treasure (Priorite Shard). Z této plošiny pak pokračujte dál přes dva "balóny". Nahoře je v koutě truhla (Weapon Material: Inquisitor Paint).

Dostanete se do dalšího tunelu, který končí nad místností, kde je velitel stanice Denvik. U něj je databanka (Officer's Linens). Také je tam vylepšení mapy: Map Upgrade: Databank.

Po dohrání hry zde jsou nová echa: jedno v chodbě od hologramu do haly s rotujícími poli (Slaughter). Další dvě jsou v kanceláři komandéra Denvika (Denvik's Fate a Deals).

(bel, vytvořeno: 2023-05-22)