Swindler's Wash

Od meditačního kruhu směrem k bílé věži je semínko (Goldenlight Moss). Vedle pěšiny od kruhu k Rambler's Reach Outpost je další (Goldenlight Moss). Jedno je na ostrohu těsně na hranici s Outpost (Goldenlight Moss). Na břehu potoka pod mostem je další semínko (Spine Fluff) a podél potoka je ještě jedno (Spine Fluff).

Semínko při pohledu k věži.Semínko při pohledu k věži.

Semínko při pohledu k věži.

Nad meditačním kruhem je římsa, kde je truhla (Material: Tactical). Cesta k ní je zprava tunelem.

Cesta k truhle na skále je vpravo tunelem.Cesta k truhle na skále je vpravo tunelem.

Cesta k truhle na skále je vpravo tunelem.

Dole za vodopádem je Force Tear (Fractured Resolve). Zde je puzzle, kde s každým skokem (i na místě) změní červená silová pole pozici, tj. podle toho lze přehazovat pole ze strany na stranu. Proti tomuto vodopádu je na skále semínko (Spine Fluff).

Nad vodopádem je místo, kde je potvora bilemaw a u ní další vodopád. Za ním je stěna, po které se dá dostat na římsu a odtud až k Forest Gate (lokace Basalt Rift). Na jednom sloupu nad bilemawem je treasure (Priorite Shard). Nad bilemawem je za wall runem také jeskyně, kde je další treasure (Priorite Shard). Z této jeskyně se dá dostat na nejvyšší sloup s esencí (Skill Point).

Zajímavosti kolem bilemawa.Zajímavosti kolem bilemawa.

Zajímavosti kolem bilemawa.

Na druhé straně potoka je vedle mostu semínko (Goldenlight Moss). Od brány vpravo úplně vzadu je pod převisem treasure (Priorite Shard) a o kus dál truhla (Material: Tactical) a semínka (4x Pine Fern).

Lokace s pokladem, truhlou a semínky.Lokace s pokladem, truhlou a semínky.

Lokace s pokladem, truhlou a semínky.

(bel, vytvořeno: 2023-06-11)