Phon'Qi Caverns

Spadlé mosty

Jedna cesta do této lokace je v suterénu chatrče ve Foothill Falls. U vstupu je echo (Makeshift Grave) a droidka T-1N8 (Tina), kterou lze zachránit. Od Tiny je za plechem (Pull) průrva do chodby do jeskyní.

Vstup do jeskyní.Vstup do jeskyní.

Vstup do jeskyní.

Zde je odbočka k meditačnímu kruhu. Kousek od něj je echo (Abandoned Corpse).

Odbočka ke kruhu.Odbočka ke kruhu.

Odbočka ke kruhu.

V chodbě dál je překážka, kde potřebujete dovednost Lift. V jeskyni dole se po seskoku utrhne kus mostu. Níže na druhé straně je kus mostu a nad ním místo pro Ascension Cable. U vchodu do chodby je zde sken (Cavern Fungus).

Rozbité mosty.Rozbité mosty.

Rozbité mosty.

Odsud lze vyskákat výše k ziplinové zkratce. Odsud se Wall Runem můžete dostat k esenci (Skill Point). Také je zde zablokovaný průchod. Od esence lze sebrat (Pull) a hodit (Push) ohnivou kouli, která bariéru roztaví. Za bariérou je boss Sebb Eshan, sken (Cave Turbolift Network) a tři kusy skály pro Slam. Ten u vchodu udělá díru k truhle (Emitter: Duelist).

Jeskyně za bariérou u mostů.Jeskyně za bariérou u mostů.

Jeskyně za bariérou u mostů.

Rancor

Chodba vede do další místnosti s několika východy. V koutě je echo (A Gen'Dai Plots). Nad echem je otvor, ke kterému vede cesta otvorem vpravo (Wall Jump). Pak je tu díra v zemi. Dole je sken (Raider Depot) a truhla (Jacket: Bomber).

Jeskyně nad rancorem.Jeskyně nad rancorem.

Jeskyně nad rancorem.

Další díru si můžete "vyrobit" stržením (Slam) kusu skály ze stropu. Zde seskáčete do další jeskyně s bariérou. Koule je u ziplinové zkratky dál v tunelu. Za bariérou je boss "Prince" Patren, echo (As Above, So Below) a nahoře je truhla (Switch: Duelist). Vpravo od cesty je kout s rancorem, za ním je treasure (Datadisc) a sken (Rancor Prey).

Rancor.Rancor.

Rancor.

V tunelu dál je echo (A Cave Too Far) a další větší jeskyně se dvěma východy: k jezírku a šplh na skálu (Wall Jump). U jezírka je Skoova (ryba Viscid Lurker) a na dně truhla (Pommel: Duelist).

Jeskyně, kde se později objeví Skoova.Jeskyně, kde se později objeví Skoova.

Jeskyně, kde se později objeví Skoova.

Výtah

Šplhem na skálu se dostanete do chodby, která se na chvíli rozdvojuje - v jedné větvi rozbijte keramiku - treasure (Datadisc). V místě, kde se spojují, také rozbijte keramiku - další treasure (Datadisc). Vedle bariéry další váza a treasure (opět Datadisc).

Hliněné nádoby s pokladem.Hliněné nádoby s pokladem.

Hliněné nádoby s pokladem.

O kus dál je výtah a proti němu cesta dál a opět váza - treasure (ještě Datadisc). Výtah je zkratka k meditačnímu kruhu a východu. Výtahem si přivezte ohnivou kouli. Za bariérou je boss Urjef Mekor, echo (Scientific Frisson) a truhla (Grip: Duelist).

Z roštu dole u výtahu jsou tři cesty: vlevo silové pole naproti a vpravo stěna pro Wall Jump. Za silovým polem je esence (Skill Point). Zpátky skočte na protější zeď - nahoře je panel pro BD-1 (Slice: Magnaguard, počítá se jako truhla).

Seskok u výtahu.Seskok u výtahu.

Seskok u výtahu.

Past

Odsud můžete skočit o patro níž a nakráčet do pasti. Povedlo se mi zachytit nahoře, takže jsem mohl skočit přímo do silového pole (Merrin's Charm). Za ním je záznam do databanky (Dead Jedi) a treasure (Datadisc). Bariéru zničte ohnivou koulí. Za bariérou je echo (A Fallen Knight) a další dvě bariéry.

Ohnivá koule.Ohnivá koule.

Ohnivá koule.

Dostáváte se do místnosti, kde mohou být bossové Urjef Mekor, Sebb Eshan a "Prince" Patren, ale pokud jste předem zlikvidovali bariéry a bojovali s nimi, tak tu nebudou.

Místnost, kde může dojít k boji se třemi bossy.Místnost, kde může dojít k boji se třemi bossy.

Místnost, kde může dojít k boji se třemi bossy.

Za jediným východem je echo (Rayvis' Search). Nahoře je silové pole a za ním terminál (truhla, Map Upgrade: Chests, sebráním se splní rumor Explore the Phon'Qi Caverns), sken u panelů (Republic Control Room) a cesta do Smuggler's Tunnels, kde je za dveřmi jeskyně s esencí (Force Essence).

Terminál s Map Upgrade: Chests - na obrázku již sebráno.Terminál s Map Upgrade: Chests - na obrázku již sebráno.

Terminál s Map Upgrade: Chests - na obrázku již sebráno.

Jeden treasure ze sedmi se automaticky započítá hned při vstupu do lokace - zřejmě bug.

(bel, vytvořeno: 2023-06-11)