Hunter's Quarry

Paprsek

Lokace je vedle Southern Reach a Rambler's Reach Outpost. Popis je od outpost proti směru hodinových ručiček. Podél skály lze dojít ke stavbě ve skále.

Instalace s paprskem.Instalace s paprskem.

Instalace s paprskem.

Uvnitř (potřeba Lift) skočte k soketu - pozor na modrý kobožský prach. Orb je ukryt v odbočce vlevo směrem k východu. Připomínám, že lze s orbem v ruce procházet prachem. Za orbem je echo (An Honest Appraisal). Orb můžete dopravit do soketu (hodit ho směrem k soketu, přeskočit k němu a zasadit, nebo ho tam prostě donést chodbou dole). Otevře se cesta ven.

Orb.Orb.

Orb.

Orb můžete také vzít a projít prachem do sousední místnosti se soketem. U soketu je sken (The Koboh Emergence) a v chodbě je esence (Skill Point).

Továrna

Venku dál podél skály dojdete k terasám s vodou, odkud je wall run a ručkování na ochoz za továrnou, kde je díra dovnitř. Skočte dolů - u nohou máte sken (A Mechanical Touch). O kus dál je zdroj min (má aktivační terminál) a vedle něj je "stůl" s pokladem (Priorite Shard) a skenem (A Gift Revoked). Jednou minou si udělejte cestu ven a druhou udělejte díru do jeskyně pod terasami, je tam esence (Skill Point) a také cíl rumoru Investigate the Roller Mine Factory.

Esence před továrnou.Esence před továrnou.

Esence před továrnou.

Za továrnou je instalace ve skále. U vstupu je pod plachovou střechou sken (A New Beginning). Uvnitř jsou truhla (BD-1 Material: Light Metal) a echo (A Task Too Far).

Instalace u továrny.Instalace u továrny.

Instalace u továrny.

Doupě

Dál podél skály je cesta do kopce a tunel do jeskyně plné velkých kostí. Za sloupem vlevo je sken (The Wise Hunters) a v úplně vzadu je truhla (Material: Bomber).

Doupě.Doupě.

Doupě.

Venku dál podle skály lze vylézt na plošinu, nad kterou je velká lebka. Na vyhlídce do krajiny, kde je létavec, je vpravo echo (Free Sample). Dál po obvodu je na jednom skalním sloupu sken (Gorocco Sanctuary) a truhla (Jacket: Hunter).

Gorocco Sanctuary.Gorocco Sanctuary.

Gorocco Sanctuary.

Opět dále podél skály je vchod do tunelu do lokace Sodden Grotto.

Balóny

Ze skály v Rambler's Reach Outpost můžete skočit na "balóny" (Upgraded Ascension Cable). Můžete se dostat k wall runu na římsu, kde je treasure (Datadisc) a Force Tear (Fractured Delusion). Také můžete přes balóny skočit na skálu ke kostře - obejděte ji a dostaňte se za ní - jsou tam semínka (3x Pine Fern).

Fractured Delusion.Fractured Delusion.

Fractured Delusion.

Na ploše pod balóny jsou tři semínka - dvě na skalce u roštu (2x Cactus Ball) a jedno na pěšině, která odsud vede do outpost (Pine Fern).

(bel, vytvořeno: 2023-06-14)