Derelict Dam

Meditační kruh

Z kopce od Gorge je před mostem mrtvola (databanka Murdered Prospector).

Od meditačního kruhu lze jít několika cestami. Můžete jít po porušeném mostě kolem skály - je tam doupě potvory Gorocco - za dveřmi je databanka (Gorocco Nest) a Health Essence.

Hnízdo potvory gorocco.Hnízdo potvory gorocco.

Hnízdo potvory gorocco.

Můžete sešplhat dolů - jsou tam dva záznamy do databanky (Destroyed Dam, Drowned Prospector), truhla (BD-1 Body: Scrapyard) a o kus dál pak za parkourem (provaz, wall run) esence (Skill Point). Pod provazem je semínko (Cactus Ball). Pod převisem na druhé straně dehtového jezírka je semínko (Cactus Ball). Na skále nad truhlou je treasure (Priorite Shard).

Truhla pod meditačním kruhem.Truhla pod meditačním kruhem.

Truhla pod meditačním kruhem.

A pak je hlavní trasa, která se také větví: dehtové jezírko je hlavní trasa. A pak jsou dvě cesty vpravo: dolů a do kopce.

Na cestě dolů je mrtvola (databanka Dead Bedlam Raider) a kousek od ní semínko (Cactus Ball), dál z kopce je za propastí treasure (Priorite Shard) a dehtová stěna, ke které je potřeba mít k dispozici miny (vizte níže), nahoře je živý prospektor (u výtahu).

Dehtové jámy

Nejprve tedy jděte po hlavní trase přes dehtové jezero. Než přeskočíte k dehtové jámě, všimněte si po levici truhly (Weapon Material: Light Metal). Vedle truhly je také semínko (Fire Pineapple). Na kraji jsou záznamy do databanky - jeden na kraji roštu na zemi (Crumbling Dam Wall) a druhý vpravo u trubek (Dam Flow Pipes).

Truhla před hrází.Truhla před hrází.

Truhla před hrází.

Dále pak hlavní cesta vede do tunelů. Hned zkraje je další databanka (v koutě - A Desperate Escape). V chodbě je odbočka do jeskyně, kde hoří oheň. V druhém ohništi je treasure (Priorite Shard) a na skále je truhla (BD-1 Material: Anodized Metal). Taky jsou tu dveře, u kterých mluví boss Vashtan Wolfe. Pak je v jeskyni ještě jedna truhla (Weapon Material: Two Tone Material), kterou otevřete pomocí Electro Dart vedle první truhly. Po otevření se objeví Vashtan Wolfe.

Jeskyně u Vashtana Wolfa.Jeskyně u Vashtana Wolfa.

Jeskyně u Vashtana Wolfa.

Dále v chodbě je otvor v zemi, kde se později objeví Kip Ostar (Bounties). V chodbě je truhla (Jacket: Tactical) a na konci jsou miny, které lze pullem sebrat a pushem hodit a tak zapálit/odstranit dehet - takto se lze dostat do místa zmíněného výše - je pod kopcem, minu hoďte z plošiny u živého prospektora. Minu lze za sebou nalákat (je vidět barevný paprsek) a pak sebrat a hodit.

Pak je potřeba minou prorazit hráz a vyrovnat hladinu dehtu. V hrázi je chodba, kde je treasure (Priorite Shard). V jezírku za hrází je další treasure (Priorite Shard) a truhla (Hair: Mullet). U truhly se objeví později echo (The Dredger Run).

Cesta k pokladu.Cesta k pokladu.

Cesta k pokladu.

Okolí velké potvory

Na druhé straně u velké potvory je vlevo potřeba Slam pro přístup dál. Když vyskáčete, ze svahu k hrázi je semínko (Fire Pineapple). Úplně vzadu je na římse treasure (Priorite Shard) a pod ním orb. Orb si přeneste na druhou stranu, kde je soket (upustit, přeskočit, sebrat). Otevře se nová cesta, kde si odemkněte generátor bomb a hoďte bombu na další bariéru. Aby člověk dohodil, je potřeba zmáčknout push dvakrát. Ze skály na druhé straně si pak nastřílejte kobožskou hmotu a uvolněte tak rošt. Nahoře je venku esence (Perk Slot).

Rovně u velké potvory je semínko (Fire Pineapple) a cesta do další oblasti. Sjeďte výtahem. Dole pak je bedna, kterou lze posunout pushem k wall runu - nahoře je truhla (BD-1 Head: Scrapyard) a přeseknutelný provaz. Pak už jen po provazu do další oblasti - Southern Reach.

Cesta do Southern Reach.Cesta do Southern Reach.

Cesta do Southern Reach.

Až vylezete nahoru šachtou k meditačnímu kruhu v další lokaci, můžete nad šachtou wall jumpem vyskákat na plošinu, kde je treasure (Priorite Shard).

Treasure nad šachtou.Treasure nad šachtou.

Treasure nad šachtou.

Velkou potvoru také můžete "ochočit" a dostat se tak do Winding Ravine.

Za dehtovou stěnou

Ve výše uvedené lokaci za dehtovou stěnou je provaz, u kterého je záznam z databanky (Creature Bones) a nahoře je semínko (Cactus Ball), force essence a další záznam do databanky (Abandoned Encampment). Shora kousek od provazu lze skočit na skalní most - je tam treasure (Priorite Shard). Dále jsou nahoře vrata, která požadují dovednost Lift. Také si můžete aktivovat zkratku výtahem. Za vraty je legendární potvora Gorocco Matriarch a truhla (Stim Canister). Také se odsud můžete po "balónech" dostat do místa, kde je treasure (Priorite Shard), esence (Skill Point) a tři semínka (Fire Pineapple).

Force Tear a poslední treasure

V Boiling Bluff je potřeba se přes balóny dostat velkému ptákovi na skále - na jedné skále je generátor balónů. Pták Cala vyhodí na požadovaném místě. Jsou zde semínka (3x Fire Pineapple), Scavenger Droid - treasure (Priorite Shard) a Force Tear (Fractured Agility).

(bel, vytvořeno: 2023-06-10)