Chamber of Detachment

Přístup je dveřmi v lokaci Mountain Ascent.

Hned u vstupu je echo (A Rare Find). V hale jsou další dvě echa (Missing in Action, Worlds Away).

Chamber of Detachment.Chamber of Detachment.

Chamber of Detachment.

Také jsou v hale dva bloky - jeden volný a druhý za bariérou. Volný pullněte - za ním je orb. Soket je u jednoho echa za otáčejícím se panelem.

Když máte paprsek, můžete zlikvidovat bariéry aplikací kobožské hmoty. Jednak zničte dvě bariéry na protější zdi: z jedné vypadne treasure (Datadisc) - hledejte na zemi.

Třetí bariéru zničíte tak, že si z volného bloku nastříkáte hmotu od otáčejícího se panelu po zdi horem nad vodopádem.

Koboh Matter.Koboh Matter.

Koboh Matter.

Nyní je potřeba oba bloky posunout, a to tak, aby druhý stiskl dlaždici ve chvíli, kdy má první najet na zdviž. Varianta je manipulovat s bloky tak, aby se druhý nakonec zastavil na dlaždici. K tomu lze dobře využít skutečnost, že lze opakovaným pullem měnit směr pohybu bloků. Jakmile je první blok na zdviži, můžete pullnout i druhý blok a po blocích vylézt nahoru k esenci (Perk: Patience).

Zapřené bloky.Zapřené bloky.

Zapřené bloky.

Poslední věc: v koutě, kde byl druhý blok, je truhla (BD-1 Material: Jedi Paint).

(bel, vytvořeno: 2023-06-02)