Path of Restoration

Místo, kde je cíl rumoru Explore the Ruins in the Southern Desert.

Přístup je z Desert Ridge. Nejprve vylezte po stěně na sloup na hranici lokací. Odsud jde doskákat ke vstupu do trosek. U vstupu je sken (Cordova's Travel's On Jedha II).

Path of Restoration.Path of Restoration.

Path of Restoration.

Od vchodu přeskočte na další skálu a pak na zeď, po které lze šplhat. Na plošině je první koule. Odsud wall runem k echu (Voice to the Past). Také je zde koule, kterou můžete pushnout, a nahoře je truhla (Material: Wanderer).

Teď zpátky k první kouli a push. Otevře se nová cesta ke třetí kouli. Pak vrátit první kouli na místo, druhou kouli na místo, a pak první kouli poslat nahoru. Pak po ziplině nahoru a sebrat echo (A Master's Realization), posunout kouli a sebrat esenci (Perk Slot). Tím je rumor hotov.

(bel, vytvořeno: 2023-05-29)