Path of Conviction

Přístup je z Arid Flats. Jsou zde dvě cesty - "balóny" (Upgraded Ascension Cable) vlevo a vpravo od zazděného vstupu.

Path of Conviction.Path of Conviction.

Path of Conviction.

Přes "balón" vlevo u vstupu skočte ke vchodu, je tam sken (Cordova's Travel's On Jedha III). Dál přes balóny se dostanete na druhou stranu vchodu - je tam truhla (Weapon Material: Wood). Další cesta vede na vršek trosek. Je tam echo (Digging Deeper) a provazová zkratka. Pokud dojdete na ostroh k váze a rozbijete ji, najdete treasure (Jedha Scroll).

Balón vpravo od vchodu vede k místu, kde jsou koule potřebné k řešení lokace. Také se tam dá dostat zkratkou shora.

První koule je na skále proti troskám. Vrací se vždy na své místo. Nejprve tedy pull koule, pak přes balón skok ke druhé kouli, push. Ta drží na místě. Třetí koule se jako první vrací na místo.

Následuje "časovka": pull první koule, pull třetí koule, skok dolů, push druhé koule, přeskok ke zkratce, push druhé koule. Když to stihnete, druhá koule se dostane nahoru.

Nahoře pak kouli pushněte a seberte esenci (Perk Slot).

Pokud vyřešíte všechny tři "cesty" (Paths), můžete se vydat do chrámu uprostřed Arid Flats.

(bel, vytvořeno: 2023-05-29)