Undercity Meats

Při první návštěvě Cal získá Wall Jump - možnost opakovaným stiskem skoku hopsat po stěně nahoru. Jedna taková stěna je u meditačního kruhu a nahoře je Stim Canister (v truhle).

Cesta ke stimpaku.Cesta ke stimpaku.

Cesta ke stimpaku.

Hlavní cesta vede do místnosti, kde jsou velká vrata, do kterých něco naráží, a vedle je malý průchod, kde je potřeba slice dveří. Za dveřmi je temná místnost. V osvětleném zákoutí vlevo je Force Essence. Z temné místnosti pak vede průlez do lokace Freight Handling Depot.

Vrata otevřete použitím Electro Dart. Za vraty je Frenzied Jotaz a Health Essence.

Ještě před místností s vraty je silové pole (potřeba Merrin's Charm). Za ním je výtah do Industrial Stacks. Z výtahu hned po jeho aktivaci "vystupte" - pod ním je treasure (Priorite Shard).

(bel, vytvořeno: 2023-05-21)