Dovednosti

Základní dovednosti

Základní dovednosti hráč vesměs získává, jak postupuje příběhem, není potřeba je nikde hledat.

Force Slow

Zpomalení lze používat v boji i mimo něj. Některé překážky lze překonat pouze zpomalením (různé vrtule a pohybující se plošiny). V boji pak lze takticky využít ke zpomalení nepřátel a naporcování jednoho po druhém.

Wall Run

Některé stěny umožňují běh po nich. Pokud hráč běží mezi dvěma takovými stěnami, není potřeba držet "vpřed" ani úkroky - stačí skákat/flipovat ze strany na stranu.

Hráč dovednost získá na planetě Bogano v Subterranean Refuge. Vzadu je kluzká šikmá plocha a u vstupu k ní je na zdi modré Force Echo.

Force Push

Push, neboli odtlačení, lze použít k manipulaci s prostředím (otevírání cest, přesouvání předmětů). V boji lze Pushem protivníky povalit, nebo jím lze přerušit protivníkovu neblokovatelnou dovednost (indikuje červená aura kolem protivníka).

Hráč tuto dovednost získá v hrobce Eilrama na Zeffu.

Force Pull

Podobně jako Push slouží k ovlivňování prostředí. Tyto dovednosti lze kombinovat: Pullem přitáhnout předmět, Pull stále držet, zamířit a pak použít Push - tak lze předměty vrhat požadovaným směrem. Toto je potřeba k řešení některých puzzlů.

V boji lze držením Pullu přitáhnout protivníka a pak ho útokem ihned zabít (Grasping Pull ve stromu dovedností).

Práce s "kabely" - pokud Pullem držíte kabel a chcete se ho zbavit, zmáčkněte klávesu pro "Drop".

Hráč tuto dovednost získá v hrobce Miktrulla na Zeffu.

Underwater Breather

Nástroj pro dýchání pod vodou. Zpřístupní oblasti pod vodou (často se ve vodě mj. skrývají truhly).

Hráč předmět získá od Mari na Kashyyyku.

Jedi Flip

Flip (double jump) je dovednost, kdy opakovaný stisk klávesy pro skok umožní doskočit výše/dále. Potřeba k překonání mnohých překážek.

Dovednost Hráč získá během druhé návštěvy Kashyyyku, když šplhá na Origin Tree.

Climbing Claws

Nástroj pro zdolávání některých stěn lze získat na Dathomiru po prvním střetu s potvorou jménem Gorgara.

Split Saber

Dva meče může Cal používat poté, co zkombinuje dvě rukojeti (ke konci hry na Ilumu, když získá nový krystal).

Double-bladed Lightsaber

Dvoustranný meč se trochu vymyká. Lze ho získat na třech místech:

  • Dathomir - cestou k jednomu ze secretů je workbench (těsně před setkáním s mužem v kápi).
  • Bogano - Ancient Workshop - potřeba mít Scomp Link a Force Push nebo Jedi Flip.
  • Kashyyyk - cestou k finálnímu bossovi na Kashyyyku je workbench. Je to hned po letu na ptákovi jménem Shyyyo.

Strom dovedností

Během hry hráč získává dovednostní body (skill point), které lze v meditačním kruhu (meditation circle) použít k vylepšování dovedností. Na obrazovce se skilly lze u některých zobrazit krátké video, které ukazuje, co daná dovednost dělá.

Lightsaber

V této části dovednostního stromu je množství bojových dovedností. Zajímavý je Dash Strike, Lightsaber Throw a určitě Lightsaber Mastery.

Survival

Dovedosti, které zvyšují maximální zdraví, zlepšují léčení, odrážení střel, úhybné manévry.

Force

Dovednosti, které zvyšují maximální "manu", potřebnou k používání Síly. Dále zlepšují regeneraci "many" a základní dovednosti (Push, Pull, Slow).

(bel, vytvořeno: 2023-01-18)