Cheaty

Cheaty se aktivují tak, že "napíšete" požadovaný kód, a to jen tak, žádná konzole, žádné povolování cheatů, nic.

CheatEfekt
LAPOSTAL přidá všechny zbraně, doplní munici, štíty a zdraví
LARANDY aktivuje "supercharge"
LAIMLAME zapíná a vypíná nesmrtelnost
LAUNLOCK přidá věci do inventáře
LACDS zobrazí celou mapu
LANTFH teleportace
LAPOGO přepíná do/z režimu, ve kterém hra nehlídá výšku, čili chodíte po mapě, jako by tam nebyly jámy/vrchy.
LASKIP ukončí aktuální mapu a skočí do další
LADATA ukáže pozici
LAREDLITE zmrazí nepřátele
LASECBASE skočí do mise 1
LATALAY skočí do mise 2
LASEWERS skočí do mise 3
LATESTBASE skočí do mise 4
LAGROMAS skočí do mise 5
LADTENTION skočí do mise 6
LARAMSHED skočí do mise 7
LAROBOTICS skočí do mise 8
LANARSHADA skočí do mise 9
LAJABSHIP skočí do mise 10
LAIMPCITY skočí do mise 11
LAFUELSTAT skočí do mise 12
LAEXECUTOR skočí do mise 13
LAARC skočí do mise 14